Menu Sluiten

Verslagen

02/03/2022 – buitengewone statutaire algemene vergadering + opstellen van het programma

Gezien we de statuten dienden aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s, en er op de statutaire algemene vergadering 02/02 niet voldaan werd aan het vereiste quorum om de wijziging goed te keuren, had er hiervoor een buitengewone plaats.
Gezien het clubblad ook vervangen werd door een nieuwsbrief, dienden er ook enkele aanpassingen te gebeuren aan het huishoudelijk reglement.
Zowel de statutenwijziging als de aanpassing van het huishoudelijk reglement werden unaniem goedgekeurd.

Voor de rest van de vergadering werd er verder doorgeboomd op de resultaten van de vorige vergadering en werd het programma van de club in overleg met de leden opgesteld.  Dit leverde een gunstig resultaat op tot begin oktober en staat er heel wat op het programma.

16/02/2022 – bottom-up oefening

Aan de hand van een bottom-up oefening werd bepaald hoe de vergaderingen er in de toekomst zullen uitzien.  Er wordt verwacht dat de leden een grote inbreng hebben in het opstellen van het programma.  Heel wat ideeën werden naar voor gebracht.

02/02/2022 – statutaire algemene vergadering + juryrapporten van festival/wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Gezien er een wijziging is in de samenstelling van het bestuur dient er dit jaar ook een statutenwijziging te gebeuren.  De oude statuten dienen ook aangepast te worden aan de nieuwe wet op de vzw’s maar hiervoor moeten minsten 3/4 van de leden aanwezig zijn.  Dit was echter niet het geval en daardoor zal er een bijzondere statutaire algemene vergadering gehouden worden op 02/03/2022.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festival / deze wedstrijd “on-line” gehouden).  De films werden hierbij ook vertoond en aan de deelnemende cineasten werd een waardevolle prijs overhandigd.

01/12/2021 – projectie en bespreking films van leden

In voorbereiding van onze wedstrijd was het vandaag het laatste schuifje waarin de leden, die aan het festival of de wedstrijd willen deelnemen, hun (al dan niet afgewerkte) film konden laten zien ter bespreking.  We kregen nog 4 films te zien.
Met “Wind of no return” bracht Hector Vansina ons een reportage in verband met de atoombom op Hiroshima vanuit het museum daar ter plaatse.
Hector liet ook de film “Sensation flight” zien waarbij we een vlucht met een militair jetvliegtuig beleven maar dan met een “virtual reality”-bril.
Peter Haesendonck had de gelegenheid om opnames te maken van “Leivesen elekzier”, een musical volledig in het Leuvense dialect.  Hiervan kregen we de trailer te zien alsook enkele fragmenten van de repetitie.
Peter en Marcel de Jonghe zijn nog volop aan het werk aan een documentaire over de beiaard, met als werktitel “Klinkende klokken”.  We konden genieten van de prachtige dronebeelden van de toren van de universiteitsbibliotheek van Leuven.

17/11/2021 – cineast op bezoek (Tony Jacobs)

Het was al een hele tijd geleden (nu ja, door die corona-perikelen) dat we nog eens een cineast op bezoek hadden.  De eer viel te beurt aan Tony Jacobs.  Tony is een gerenommeerd amateur-cineast, lesgever en jurylid.  Hij liet ons genieten van 11 van zijn producties, stuk voor stuk pareltjes.  En we kregen nu eens geen toeristische films te zien (eindelijk).

03/11/2021 – projectie en bespreking van films van leden

Als 2de schuifje in de reeks “projectie en bespreking van films van de leden” in het kader als voorbereiding op het festival en de wedstrijd kregen we maar 1 film te zien.  Met “De lange reis” belichtte Lieve Delaere de trektocht van de kraanvogels.  De bespreking van de film werd geleid door Jos Nouwen.
Na de pauze werd er van gedachte gewisseld over de werking van de club in de toekomst.

20/10/2021 – Software voor routecreatie en -animatie

In toeristische films zie je vaak dat de weg die tijdens de reis werd afgelegd, weergegeven wordt op een landkaart met daarop de uitgestippelde route, al dan niet in animatie.  Om dit te realiseren zijn er verscheidene programma’s beschikbaar.  Lieve Delaere heeft er hiervan verschillende onder de loep genomen en vergeleken op gebied van kostprijs, resultaat, gebruiksvriendelijkheid en zo meer.
Na de pauze werden enkele van deze programma’s (deze die gratis zijn) in de praktijk uitgetest.
Meer uitleg vind je verder op deze website : ga naar “cursussen/tips” en dan naar “videobewerking”.

06/10/2021 – projectie en bespreking van films van de leden

In januari 2022 staat onze volgende wedstrijd (en festival) gepland.  Omdat zoveel volk in ons lokaal op dat ogenblijk mogelijk nog niet gewenst is, houden we voor alle zekerheid de wedstrijd dit jaar ook nog “virtueel”.
Zoals gebruikelijk dienen de films die daar aan deelnemen eerst, al dan niet afgewerkt, ter bespreking aan de leden voorgesteld te worden.  Vandaag kregen we dan het eerste schuifje in de reeks.
In dat kader was er nog maar 1 film ter bespreking : “Beyond the strings” van Marcel de Jonghe en Peter Haesendonck.  We kregen de Engelstalige versie te zien die moet dienen om deel te nemen aan het BIAF-festival in Engeland.  Om aan onze wedstrijd (en andere wedstrijden in Vlaanderen) deel te nemen, zal er een Nederlandstalige versie gemaakt worden.
Joris Salaets had ook een film bij van vroeger, over de tentoonstelling “90 jaar filmgeschiedenis”.  Deze film is niet bestemd om deel te namen aan ons festival of onze wedstrijd.  Toch plezant om dat eens terug te zien waarbij we verschillende SKOOP-leden herkenden, maar dan een 40-tal jaar jonger.

15/09/2021 – Music Maker Jam + wat met rechtenvrije muziek

Wanneer je een PC koopt, staan daar meestal al heel wat programma’s op geïnstalleerd.  Op mijn (Paul Tollet) laptop stond zo o.a. het programma Music Masker Jam op, dus duidelijk een programma dat ergens iets met muziek te maken heeft.  Als dat programma niet op je PC staat bij aankoop (en de kans hiertoe is vrij klein), dan kan je het gratis downloaden van https://music-maker-jam.softonic.nl.  Het is een programma waarmee je snel je eigen muziek kan samenstellen, zonder enige muzikale voorkennis.  Paul Tollet gaf hierover een demonstratie.
In een tweede deel van de avond legde Hector Vansina uit hoe het staat met de auteursrechten en het gebruik van rechtenvrije muziek van allerlei providers.

01/09/2021 – gezellig samenzijn met bubbels + prijsuitreiking wedstrijd/festival

Het is nu zo ongeveer een jaar geleden dat we nog fysiek vergaderd hebben.  Daarom werd er niets speciaals op het programma gezet opdat we gezellig met mekaar zouden kunnen bijpraten.
Traditioneel wordt de eerste vergadering na de vakantie er een met bubbels.  Dat was nu ook het geval, wat uiteraard goed meegenomen was bij een praatje.  Deze keer heeft Wim voor een prosecco rosé gezorgd.
Begin dit jaar hebben we wel een virtuel(e) festival/wedstrijd gehouden via YouTube en uiteraard worden de deelnemers hiervoor beloond met een certificaat en een waardebon  Deze krijgen ze normaal op het clubfeest maar gezien dat dit jaar niet kon doorgaan, werden ze dan maar op deze vergadering afgegeven aan de deelnemers.