Menu Sluiten

Verslagen

18/05/2022 – cineast op bezoek

We mochten deze avond Werner van de Bluck, een gerenommeerd cineast, ontvangen die ons liet genieten van een greep uit zijn werk.  Er stonden niet minder dan 19 (vrijwel korte) films op het programma.  Tot slot kregen we ook nog wel een soort bis-nummer, neen geen herhaling van een vorige film, maar een 20ste film die de avond als apotheose afsloot.
We mochten ook nog enkele studenten cineasten uit het CVO (Centrum voor Volwassenenopleiding) verwelkomen.

04/05/2022 – praktijkoefening “ken je camera” deel 1

Uit het verleden hebben we gemerkt dat er nog verschilkende leden zijn die worstelen met de instellingen van hun camera.  In 4 workshops gaan we proberen hieraan iets te verbeteren.  Iedereen werd gevraagd om zijn camera, een statief en vooral de handleiding van de camera mee te brengen.  In het lokaal werden 5 “sets” klaargezet om praktische oefeningen te maken in verband met het verschil tussen “interlaced” en “progressif” en het effect hiervan op ons beeld, instellen van de witbalans, zoomen, scherptediepte, automatische of manuele scherpstelling en beeldstabilisatie
Om te beginnen gaven Lieve Delaere en Paul Tollet een zeer korte uitleg over bovenstaande onderwerpen en dan werd iedereen (ingedeeld in 4 groepen volgens hete gebruikte cameramerk) de “set” opgestuurd om, onder begeleiding, te oefenen.  De ppt hiervan vind je terug op onze pagina “cursussen/tips”, verder doorklikken naar “opname” en dan “2022 camera-instellingen deel 1” of via https://skoop.be/wp-content/uploads/2022/05/2022-camera-instellingen-deel-1.pdf
Onderstaande beelden (gemaakt door Chris de Blaes) geven een indruk van de drukke bedoening.

                             

20/04/2022 – je video plaatsen op YouTube

Om onze film aan zoveel mogelijk mensen te laten zien, zijn er verschillende websites waarop je deze kan downloaden.  YouTube is daarvan de meest gebruikte en ook wel zo goed als de meest kwaliteitsvolle, met de meeste mogelijkheden.
Hoe je daarbij tewerk moet gaan, werd ons haarfijn uitgelegd door Wim de Saeytyd, en dat blijkt helemaal niet zo moeilijk te zijn.  Je moet wel over een Google-account beschikken, maar hij heeft ook uitgelegd hoe je dat moet doen als je er nog geen hebt (en is eveneens niet zo moeilijk).  Zijn uiteenzetting kan hier op onze website terugvinden.  Ga hiervoor in de hoofding naar “cursussen/tips”, klik dan verder op “diversen” en daar vind je “2022 – je video plaatsen op YouTube”.

06/04/2022 – videodropping : sfeerschepping in Leuven

Voor de videodropping kon tussen 19.00 uur en 21.00 uur gefilmd worden in Leuven om zo de avondsfeer weer te geven.  Helaas viel het weer niet mee, wat verschillende leden wat afgeschrikt heeft.  Toch waren er enkele dapperen die de regenbuien en de felle wind trotseerden.  Na 21.00 uur werden de resultaten bekeken en beoordeeld in het lokaal.

16/03/2022 – vertoning en bespreking van films van de leden

Zoals er regelmatig op het programma staat, konden de leden hun film ter bespreking laten zien.  Deze hoeven nog niet helemaal afgewerkt te zijn want aan de hand van de bespreking kan er dikwijls nog wat verbeterd worden.
We kregen in totaal 7 films te zien, of eigenlijk maar 5 want er waren drie films die in feite een geheel uitmaken.
Om te beginnen stak Guido Kestens van wal met “De kathedraal van Antwerpen” : een documentaire over al wat rond en vooral in deze prachtige kathedraal te zien is.
Dan was het de beurt aan Hector Vansina met een film over de restauratie van de motor van een oude moto.  En dat waren die 3 films die een geheel vormen.  Het eerste deel ging over het demonteren van de motor waarbij versleten en defecte stukken verwijderd werden.  In het tweede deel werd alles opnieuw gemonteerd met uiteraard de vervanging van de verwijderde onderdelen en opkuisen van de rest.  Tot slot, het derde deel, het afstellen van de motor zodat deze opnieuw draait zoals een naaimachine.
Nummer drie in het rijtje was de film “Van ‘t Zoet Water tot Steenbergen” (met als ondertitel “waar kunst en natuur mekaar ontmoeten”) van Lieve Delaere over een kunstproject aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.
Daarna kwam Jan Coppye met de film “Regen” met prachtige sfeerbeelden van een regenbui, ondersteund door het muziekwerk “Africa” van het Sloveense  koor “Perpetuum Jazzile” waarin zij met vingergeknipt en handgeklap een regenbui tot storm met onweer nabootsen.
Tot slot een kort filmpje van Marcel de Jonghe, “Vlucht over Cumbria”, over een vlucht met een gyrocopter met mooie luchtbeelden van de streek.

02/03/2022 – buitengewone statutaire algemene vergadering + opstellen van het programma

Gezien we de statuten dienden aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s, en er op de statutaire algemene vergadering 02/02 niet voldaan werd aan het vereiste quorum om de wijziging goed te keuren, had er hiervoor een buitengewone plaats.
Gezien het clubblad ook vervangen werd door een nieuwsbrief, dienden er ook enkele aanpassingen te gebeuren aan het huishoudelijk reglement.
Zowel de statutenwijziging als de aanpassing van het huishoudelijk reglement werden unaniem goedgekeurd.

Voor de rest van de vergadering werd er verder doorgeboomd op de resultaten van de vorige vergadering en werd het programma van de club in overleg met de leden opgesteld.  Dit leverde een gunstig resultaat op tot begin oktober en staat er heel wat op het programma.

16/02/2022 – bottom-up oefening

Aan de hand van een bottom-up oefening werd bepaald hoe de vergaderingen er in de toekomst zullen uitzien.  Er wordt verwacht dat de leden een grote inbreng hebben in het opstellen van het programma.  Heel wat ideeën werden naar voor gebracht.

02/02/2022 – statutaire algemene vergadering + juryrapporten van festival/wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Gezien er een wijziging is in de samenstelling van het bestuur dient er dit jaar ook een statutenwijziging te gebeuren.  De oude statuten dienen ook aangepast te worden aan de nieuwe wet op de vzw’s maar hiervoor moeten minsten 3/4 van de leden aanwezig zijn.  Dit was echter niet het geval en daardoor zal er een bijzondere statutaire algemene vergadering gehouden worden op 02/03/2022.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festival / deze wedstrijd “on-line” gehouden).  De films werden hierbij ook vertoond en aan de deelnemende cineasten werd een waardevolle prijs overhandigd.

01/12/2021 – projectie en bespreking films van leden

In voorbereiding van onze wedstrijd was het vandaag het laatste schuifje waarin de leden, die aan het festival of de wedstrijd willen deelnemen, hun (al dan niet afgewerkte) film konden laten zien ter bespreking.  We kregen nog 4 films te zien.
Met “Wind of no return” bracht Hector Vansina ons een reportage in verband met de atoombom op Hiroshima vanuit het museum daar ter plaatse.
Hector liet ook de film “Sensation flight” zien waarbij we een vlucht met een militair jetvliegtuig beleven maar dan met een “virtual reality”-bril.
Peter Haesendonck had de gelegenheid om opnames te maken van “Leivesen elekzier”, een musical volledig in het Leuvense dialect.  Hiervan kregen we de trailer te zien alsook enkele fragmenten van de repetitie.
Peter en Marcel de Jonghe zijn nog volop aan het werk aan een documentaire over de beiaard, met als werktitel “Klinkende klokken”.  We konden genieten van de prachtige dronebeelden van de toren van de universiteitsbibliotheek van Leuven.

17/11/2021 – cineast op bezoek (Tony Jacobs)

Het was al een hele tijd geleden (nu ja, door die corona-perikelen) dat we nog eens een cineast op bezoek hadden.  De eer viel te beurt aan Tony Jacobs.  Tony is een gerenommeerd amateur-cineast, lesgever en jurylid.  Hij liet ons genieten van 11 van zijn producties, stuk voor stuk pareltjes.  En we kregen nu eens geen toeristische films te zien (eindelijk).