Menu Sluiten

Verslagen

17/05/2023 – van idee tot film … en alles wat daar tussen ligt

Wanneer we een film maken is het best deze eerst voor te bereiden op papier.  Hierbij blijkt het draaiboek het voornaamste element te zijn.
Paul Tollet gaf in het eerste deel voor de pauze een gedetailleerd overzicht van al wat we hierbij moeten doen, natuurlijk met de nadruk op het draaiboek.
Na de pauze werd er overgegaan tot een soort “workshop” waarbij aan de hand van een scenario, een draaiboek werd opgesteld.  Hierbij kwamen heel wat verschillende meningen naar voor.  Wegens tijdsgebrek werd uiteraard niet het ganse scenario omgezet maar zo kreeg iedereen toch een idee hoe alles in zijn werk gaat.
De tekst van de uiteenzetting vind je ook op deze website (bij cursussen/tips – opname) of door te klikken op https://skoop.be/wp-content/uploads/2023/05/2023-van-idee-tot-film.pdf

03/05/2023 – vervangprogramma

Er was voorzien dat er deze avond een les ging gegeven worden over de voorbereiding van de film “op papier”, dus over alles wat er ligt tussen het idee voor de film en de opnames van de film.  Hierbij zou het grootste deel gaan over het opstellen van het “draaiboek”.
Helaas lag de lesgever die avond in bed … met maar liefst 38.5° koorts.
Er werd dat maar met grote spoed voor een vervangprogramma gezorgd.  Willy Bollyn graaide in zijn collectie BRACINA-films en liet ons genieten van enkele mooie films die aan voorgaande BRACINA-wedstrijden hadden deelgenomen.

19/04/2023 – Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen op bezoek

Op 19 december 2022 brachten wij een bezoek aan de Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen en zoals gebruikelijk brachten zij dan een tegenbezoek aan ons.
Zij kwamen met een afvaardiging van 5 personen en zij lieten ons genieten van 8 van hun producties.

05/04/2023 – export 4K-montage

We filmen al maar meer in 4K en monteren ook in dat formaat.  Om deze te exporteren naar een montageprogramma zijn er heel wat instellingen mogelijk.  Jos Nouwen legde ons uit hoe we de montage dan kunnen exporteren naar een bestand dat niet te groot is en waarvan de beelden nog vloeiend lopen en hoe de instellingen de kwaliteit en de compressie beïnvloeden.

15/03/2023 – downloaden muziek van Spotify e.d. streamingdiensten

Iedereen heeft er uiteraard al van gehoord : Spotify.  Maar zo zijn er verschillende en dat zijn diensten waar je een massa muziek kan beluisteren (mits een abonnement).  Er bestaat ook de mogelijkheid om deze muziek te “downloaden” en hoe je dat moet doen heeft Wim Aertgeerts ons piekfijn uitgelegd.  Wil je er meer over weten, ga dan eens verder kijken om deze website bij de rubriek “cursussen/tips”, in het onderdeel “diversen”.  Maar het kan veel sneller : klik gewoon op deze link : https://skoop.be/wp-content/uploads/2023/03/2023-Downloaden-Streaming-Music.pdf

01/03/2023 – we zagen ze vliegen

Tegenwoordig kan je geen film zien of er werd gebruik gemaakt van een drone.  Ook in de amateur-filmwereld zijn er al veel cineasten die er een hebben.  EEN zeg ik ?  Ons lid Jean-Pierre Demarsin heeft er zo maar eventjes VIJF.  Hij heeft ze ons alle 5 laten zien, uitgelegd wat de mogelijkheden er van zijn en uiteraard, ze ook laten vliegen.

       

       

15/02/2023 – films van het festival en de wedstrijd + jurycommentaren + proclamatie

Ons festival en onze wedstrijd werden ook dit jaar on-line gehouden.  Gezien dit evenement dus niet in een zaal is doorgegaan, was er dus ook geen publieke vertoning.  Daarom werden nu alle films, zowel uit de wedstrijd als uit het festival (met alleen commentaar door de jury, zonder punten) in een door lottrekking bepaalde willekeurige volgorde vertoond.  Na iedere film las Wim Aertgeerts de commentaren van de jury voor.  Na de vertoning van alle films was er de proclamatie.  Het klassement van de wedstrijdfilms vind je elders op deze website (onder home).

01/02/2023 – statutaire algemene vergadering + update drone-wetgeving

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Deze kende zijn normale verloop.  Hierbij werd een overzicht gegeven van de activiteiten in 2022 en ook de boekhouding werd grondig bekeken.  De termijn van 2 bestuursleden verviel dit jaar maar zij stelden zich beide opnieuw kandidaat voor een ambtstermijn van 4 jaar.  Zij werden met grote meerderheid opnieuw verkozen.

Het gebruik van drones is relatief recent en daardoor verandert de wetgeving op het gebruik ervan regelmatig.  Hector Vansina heeft de nieuwe wetten grondig bestudeerd en bracht ons een overzicht van de wijzigingen.  De powerpointpresentatie hierover vind je op een andere plaats op deze website, namelijk bij “cursussen/tips – diversen” of, om het gemakkelijk te maken, door op deze link te klikken https://skoop.be/wp-content/uploads/2023/02/2023-Euro-dronewetgeving-update.pdf .

18/01/2023 – audio-recording

Bij film hoort uiteraard ook geluid, niet alleen begeleidende muziek maar het opnemen van een stem is daarbij ook zeer belangrijk.  Roger Verschooren en Willy Bollyn legden ons uit wat de mogelijkheden zijn bij live-opnames, waar we precies moeten op letten om het goed te doen en vooral welk soort microfoon we moeten gebruiken volgens de omstandigheden (en daar is heel wat variatie in).
Je vindt de powerpointpresentatie door te klikken op deze link https://skoop.be/wp-content/uploads/2023/01/audio-recording.pdf .

04/01/2023 – bubbels + filmen met smartphone

We zijn, zoals dat al lang de traditie is, begonnen met “bubbels” om het nieuwe jaar in te zetten.
Daarna heeft Nadine van Laere om uitgelegd wat de mogelijkheden zijn als je filmt met je smartphone.  Hiervoor bestaan er verschillende programma’s die je smartphone omvormen tot een heuse filmcamera.  De mogelijkheden van een ervan werd grondig uit de doeken gedaan.