Menu Sluiten

Verslagen

16/06/2021 – verbeteren van oude films met TOPAZ

Iedereen heeft nog wel wat oude films liggen die met een vroeger systeem zijn opgenomen en waarvan de beeldkwaliteit niet meer overeenstemt met de huidige normen zodat de projectie ervan resulteert in minder scherpe beelden.  Er bestaat nu een programma, “TOPAZ”, dat je oude opnames onder handen neemt en deze merkelijk verbetert.
Herman Vranckx en Roger Verschooren hebben zich hierover eens gebogen en ons duidelijk uitgelegd hoe je met dat programma werkt en zij hebben met duidelijke voorbeelden het resultaat laten zien.
De powerpointpresentatie die zij voor hun uiteenzetting gebruikten, kan je elders vinden op onze website onder de rubriek “cursussen/tips” en dan verder bij “Videobewerking”.  Hier vind je eveneens de syllabus (handleiding) voor het gebruik van TOPAZ.

02/06/2021 – retrospectieve van een clublid

In 2003 zijn enkele leden van SKOOP op eigen initiatief (het was dus geen clubactiviteit) voor 10 dagen naar Oostenrijk gegaan met het dorpje Griesenau als uitvalsbasis.  Van deze uitstap heeft Paul Tollet een verslag gemaakt.  Hierbij was het wel interessant om enkele clubleden 18 jaar jonger te zien.  We hebben deze ongeveer 30 minuten durende film bekeken en daarna in groep besproken.
Hiermee was de avond natuurlijk niet gevuld en hebben we nog enkele andere, recente films bekeken en besproken.
Om te beginnen was er de film “A touch of Astor” van Marcel de Jonghe over het optreden van een orkest dat een van zijn eigen composities speelde, een ode aan de Argentijnse componist Astor Piazzolla.
Daarna liet Lieve Delaere ons genieten van 6 korte filmpjes (tussen 45″ en 2′) die zij gemaakt heeft over een openluchttentoonstelling van kunstwerken, dit in opdracht van de gemeente Oud-Heverlee.

19/05/2021 – portretrecht en privacy

Personen fotograferen of filmen, mag dat wel ?
Hierop is niet zomaar in een, twee, drie een antwoord op te geven.  Veel hangt af van wie je filmt, waar je filmt, waarom je filmt, enz. want er is een ding van kapitaal belang : de privacy !!!
Hector VANSINA heeft deze materie grondig bestudeerd en er een duidelijke power-point-presentatie van gemaakt maar om familiale redenen kon hij niet aan de vergadering deelnemen.  Daarom werd heel de zaak door Jos NOUWEN uitgelegd.
Als bron heeft Hector zich gebaseerd op de website https://www.ikbeslis.be/jongeren/fotos-en-filmpjes.  Deze website richt zich vooral naar jongeren omdat die zomaar te pas en te onpas allerlei zaken/personen fotograferen/filmen en dan op de sociale media zetten.  Of dat zomaar mag, dat is de vraag.  En of het nu jongeren zijn of volwassenen, wet is wet, voor iedereen.
Aan het einde van de presentatie was er ook nog een kort kwiske om te zien of iedereen het goed begrepen had (en dat hadden wij).
Tot slot werd er ook nog in het kort eens bekeken hoe dat dan zit met drone-opnames.  Daar zijn nog eens extra regels.
De ganse power-point-presentatie kan je elders op onze website bekijken : ga naar “cursussen/tips”, vervolgens naar “diversen” en klik dan op “2021-portretrecht-en-privacy-Hector-Vansina- en-Jos-Nouwen”.

05/05/2021 – films van leden

In principe was het de bedoeling dat de leden, die een al dan niet afgewerkte film hebben, deze ter bespreking zouden laten zien.  Spijtig genoeg (mogelijk filmen onze leden minder door al die corona-perikelen) werden er geen films aangeboden.
Maar Peter Haesendonck en Marcel de Jonghe hadden voor de dienst Integratie van de stad Leuven, een reeks korte films opgenomen (van gemiddeld ongeveer anderhalve minuut) waarin buitenlanders, die in Leuven verblijven, hun eigen mensen (in hun eigen taal) aanmoedigen om zich te laten inenten tegen Covid-19.  Peter zou daar enige inleiding over geven maar hij werd om persoonlijke redenen  verhinderd en zou pas later aan de vergadering kunnen deelnemen.
In afwachting kregen we toch wat films te zien.  Om te beginnen trakteerde Roger Verschooren ons op een videoclip, ergens opgenomen in een ruïne van een kerk, en om de resterende tijd verder nuttig te besteden, hebben we dan ook naar 4 films gekeken die ingeschreven zijn voor de provinciale BRACINA-wedstrijd.
Rond 21.00 uur hadden we toch verwacht dat Peter aanwezig zou kunnen zijn, maar helaas …
Marcel heeft dan maar het voortouw in handen genomen en ons wat uitleg gegeven over hoe de opnames gemaakt werden.  Zo hebben we toch een 4-tal van de 22 filmpjes bekeken.

 

21/04/2021 – After Effects, werken met templates

Het programma Abobe After Effects biedt heel wat mogelijkheden om te verwerken in onze film.  Guido Kestens was bereid ons enkele hiervan te laten zien.  Alles behandelen is niet mogelijk want daarvoor is het programma te uitgebreid.
Om te beginnen kregen we een theoretisch gedeelte met uitleg over de verschillende versies van After Effects, aan welke minimumvereisten onze PC moet voldoen, welk materiaal we nodig hebben, enz.
Om ons de mogelijkheden van AE  te laten zien, konden we genieten van een kort filmpje.
Dan kregen we, aan de hand van heel wat praktische voorbeelden, een uitgebreide uitleg hoe je met AE kan werken.
Tot slot bleek dat we het programma niet alleen voor  animatie met beelden kan gebruikt worden maar uiteraard ook voor teksten.  Dit opent heel wat poorten voor de generiek van onze film.

04/04/2021 – retrospectieve Herman Vranckx & Co

Herman is al lang lid van de filmclub en is hierbij zeer actief geweest.  Hij heeft dan ook heel wat films op zijn naam staan, al dan niet in samenwerking met een of meerdere andere clubleden (vandaar & Co in de titel).  Er waren eerst 10 films gepland maar wegens tijdsgebrek werd dat gereduceerd tot 8 (de overige 2, samen met nog enkele andere, zullen dan op een latere datum geprogrammeerd worden – we kijken er al naar uit).  We kregen een overzicht van (een deel van) zijn oeuvre van 1970 tot 1993.  Het werd een boeiende avond want er waren heel wat pareltjes bij die zelfs internationaal in de prijzen vielen.

17/03/2021 – archiveren van films

Velen maken zich zorgen.  Zij vragen zich af hoe ze er kunnen voor zorgen dat ze hun films binnen, laat ons zeggen, 10 jaar, niet kwijt zijn.
Een eerste “must” is zorgen voor een back-up.  Wat zeg je, een back-up ?  Neen, minimum twee, want geen enkele opslag is zeker : een schijf kan crashen (ook een SSD), je kan je USB-stick verliezen, hij  kan gestolen worden (inbraak), met nog meer pech kan hij vernietigd zijn in een brand, enz.
Maar al die “oude” bestanden nemen zoveel plaats in op mijn schijf.  Dan is het kwestie om deze op een goede manier te archiveren.  Jos Nouwen heeft ons uitgelegd welke mogelijkheden daar zoal voor ter beschikking zijn.  Nadeel, er hangt wel een prijskaartje aan vast.  De meest voor de hand liggende methode is opslag in “the cloud” (in principe geen crash, geen verlies, geen diefstal, geen brand, geen …).
Heel de uitleg werd aanschouwelijk voorgesteld aan de hand van een power-point-presentatie (waar Hector Vansina dan weer voor gezorgd heeft).  Deze vind je ook hier op onze website terug : ga naar “cursussen/tips”, verder naar “computergebruik” en daar staat “17-03-2021-archiveren van films”.
Om al die droge materie een beetje te kunnen doorslikken werd er als intermezzo een reeds verschillende jaren oud clubfilmpje “De test” vertoond, gevolgd door de “bloopers”.

03/03/2021 – projectie en bespreking van films van leden

Het is al een tijdje geleden (van half december) dat we nog eens wat films van onze leden gezien en besproken hebben.  Tijd dus om de handschoen opnieuw op te nemen.  In totaal kregen we 5 films te zien.
Om te beginnen kregen we “Feria de Abril Cevilla 2015 (Hector Vansina), een reportage over de “aprilfeesten” in Cevilla.
Herman Vranckx is even in de oude doos gaan snuffelen en heeft nog een kort filmpje opgediept dat jij 45 jaar geleden opgenomen heeft en dat tot nu toe nog nooit vertoond geweest is.  “Eten=eten” is een parallelmontage tussen een “chic” persoon die in een restaurant aan het eten is, met een bouwvakker die op de werf zijn “bokes” verorbert.
Door de corona-miserie had Sinterklaas het moeilijk om de kindjes te bezoeken.  Daardoor kreeg Hector Vansina de vraag om voor het “6de leerjaar St.-Jozefscollege” in St.-Pieters-Woluwe een virtueel sinterklaasbezoek op touw te zetten.
Maar dat een filmopname niet altijd van een leien dakje verloopt konden we zien in een volgende film van Hector, met de bloopers van de vorige film.
Tot slot zijn we weerom terug in de tijd gegaan, naar 2003.  Toen heeft Paul Tollet, naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de club, een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten, zowel van de gewone vergaderingen als van de “nevenactiviteiten” (clubfeest, zoektocht, uitstap, weekend, wedstrijd).  De maker van de film kennende, was deze natuurlijk gespekt met enige leuke spitsvondigheden.  Fijn om eens terug te zien met al die “jonge” gezichten van toen.

17/02/2021 – retrospectieve van een clublid

In 2010 is Louis Stroobants met Intersoc-OKRA op 6-daagse reis geweest aan de Franse Azurenkust.  Als uitvalsbasis was hij gelogeerd in Menton.  Van deze uitstap heeft hij een verslag gemaakt, eigenlijk een mix van reportage en documentaire.  We hebben deze film bekeken en daarna in groep besproken.
Om de avond verder te vullen kregen we nog 2 films te zien van Guido Kestens.
Als eerste was dat “Dagdromer”, een 38″ durend experiment om een animatiefilm te maken met behulp van After Effects.
Daarna nam Guido ons mee naar de Leuvense Kruidtuin.  Gedurende 3’56” konden we genieten van mooie sfeerbeelden.

03/02/2021 – statutaire algemene vergadering + commentaar van de juryleden van de voorbije wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Om te beginnen werd de goedkeuring gevraagd over de beslissingen die het bestuur heeft moeten nemen door de corona-crisis en die enigszins afwijkend waren van de statuten en het huishoudelijk reglement.  Dit stelde geen enkel probleem.  De algemen vergadering verliep dan ook zonder moeilijkheden.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festivalen / deze wedstrijd “on-line” gehouden).

Aansluitend hierop werd de volgende BRACINA-wedstrijd toegelicht (die ook virtueel zal gehouden worden volgens hetzelfde principe als de SKOOP-wedstrijd).
Jos Nouwen had tot slot ook nog een en ander te vertellen in verband met Amateurama, het wereldkampioenschap wielrennen te Leuven en Knal (drie activiteiten waarbij de culturele raad van de stad Leuven enige “activiteit” voor en door de verenigingen voorziet).