Menu Sluiten

Verslagen

07/10/2020 – projectie en bespreking van films van de leden

Tweede schuifje in de reeks projectie en bespreking van films in het vooruitzicht van ons/onze  komend(e) festival/wedstrijd.
Ditmaal was Wim de Saeytyd de moderator.  Er werd 3 films ter bespreking ingediend.

Als eerste waren “De 3 musketiers … op stap” in een film van Ivan Cogneau.  Deze 3 musketiers waren Ivan zelf, Guido kestens en Wim de Saeytyd.
Vervolgens bezochten we met Guido Kestens Santa Cruz, de hoofdstad van Tenerife.
Tot slot kregen we met “Mellow Yellow” een realisatie van Tony Grant en zijn partner Monika Walker, die ons naar Mund in Zwiterserland bracht waar nog saffraan geteeld wordt.  Oorspronkelijk was deze film in het Engels maar hij werd naar het Nederlands herwerkt door Marcel de Jonghe.  Ter zijde : deze film heeft al meegedaan aan het BIAFF (British International Amateur Film Festval = Brits amateurfilmfestival) waar hij 4 sterren behaalde (5 is het maximum).

02/09/2020 – projectie en bespreking van films van de leden

We hebben het er dan toch op gewaagd om in deze corona-periode te vergaderen en boven alle verwachtingen in waren er niet minder de 17 leden aanwezig, wat zo ongeveer het normale aantal is van op de vroegere vergaderingen.  Uiteraard werden de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen : er was voldoende ontsmettingsmateriaal aanwezig, de zaal was zo ingericht dat iedereen op minstens 1,50 meter van zijn gebuur af zat, er werd slechts een persoon per keer toegelaten aan de bar en er diende een mondmasker gedragen te worden bij iedere verplaatsing door het lokaal.  En iedereen heeft zich daar strikt aan gehouden, waarvoor dank.

Deze vergadering werd opgevat als een “test-case” opdat het bestuur hieruit de nodige besluiten zou kunnen trekken.  En die zijn zo gunstig dat er besloten werd om in de toekomst door te gaan met de vergaderingen (evenwel pas vanaf oktober).

Om dan tot het programma te komen : we hadden eigenlijk niet veel films verwacht maar toch hebben de leden niet stil gezeten tijdens die “eenzame” maanden.  Er werden maar liefst niet minder dan 7 films aangeboden.  Daardoor was de tijd een beetje kort om tot een diepe bespreking over te gaan.

Volgende films werden vertoond :

  1. als hommage aan de onlangs overleden filmregisseir Robbe de Hert, onder wiens leiding we jaren terug de film “De Heks van Bokrijk” hebben opgenomen, kregen we, niet de film zelf, maar “The making of …” te zien, een realisatie van Herman Vranckx ;
  2. Hector Vansina ging met 3 kinderen naar de dierentuin ;
  3. Guido Kestens heeft een reportage gemaakt over “Oradour sur Glane”, een dorpje in Frankrijk dat in WO2 verwoest werd en ter nagedachtenis zo behouden is gebleven ;
  4. Lieve Delaere liet ons genieten van “De Kraai en de Druppel”, waarin zij de natuur, met de nadruk op de vogels, belicht in Sri Lanka ;
  5. Peter Haesendonck maakte een “spielerei” over het maken van een pizza : “Una Pizza per due” ;
  6. Wim de Saeytyd bracht “A Walk in the Park-Abbey” (met vooral drone-beelden) wat eigenlijk de basis is voor een later te maken productie ;
  7. Jan van Opdenbosch bracht een reportage over de opening van de jacht in St.-Hubert.

04/03/2020 – familiefilms + visie resultaten 9-shot-opdracht

Om te beginnen kregen we 3 films in het kader van de 9-shot-opdracht.  De eerste film was van Herman Vranckx en was een publiciteitsfilm voor SKOOP.  Dan vervolgde hij met een realisatie in verband met de alternatieve opdracht “de muur” en die handelde dan over een kinderklaagmuur.  Remy Boon sloot dit programmadeel af met een 9-shot-film over de Berlijnse muur.

Voor het volgende deel van het programma werd aan de leden gevraagd een (of enkele) familiefilm(s) mee te brengen.  Uit ervaring weten we dat dit gewoonlijk niet veel oplevert maar ditmaal heeft het bestuur zich schromelijk vergist.  Het was zo een groot aanbod dat een vergadering niet zou volstaan om ze allemaal te bekijken (zal dus vervolgd worden).

Om te beginnen had Hector Vansina 2 films bij : “de verjaardag van Tess” en “Woodkind”.  Jos Nouwen had een trouwfilm bij van Filip en Els.  Joris Salaetsd greep terug naar de “prehistorie” met twee kerstfeesten uit 1991 en 1992.  Guido Kestens ging “met Lise naar de Efteling”.  Jan van Opdenbosch bracht beelden van een springkasteel tijdens de kerstmarkt en hij was ook met zijn familie naar de €fteling geweest.   Tot slot liet Roger Verschooren ons genieten van beelden in verband met de geboorte van Noa.

19/02/2020 – opnames 9-shot-film + visie en bespreking van een internationale kortfilm

Na de voorbereiding van een 9-shot-film (zie vorige vergadering) was het vandaag tijd om deze op te nemen.  Helaas was er maar een ploeg die vorige vergadering tot een scenario is gekomen.
Omdat het bestuur voorzien had dat er mogelijk nog wat tijd zou overblijven na de opnames (9 shots zijn rap gefilmd) was er ook nog een tweede programmapunt voorzien, nl. de visie en bespreking van een internationale kortfilm.  Dat werd de 15 minuten durende Spaanse film NADA.  Na de vertoning was iedereen vol lof over deze boeiende en goed gemaakte film (en de afwezigen hebben echt iets gemist).

05/02/2020 statutaire algemene vergadering + voorbereiding 9-shot

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Hierbij stonden heel wat traditionele punten op het programma, zoook de verkiezing van bestuursleden.  Wim Aertgeerts was ontslagnemend.  Gezien er dus nog maar 5 bestuursleden overblijven (het aantal bestuurleden moet tussen 3 en 9 liggen) waren er dus 4 mandaten vacant.  Wim Aertgeerts stelde opnieuw zijn kandidatuur zodat er nog 3 plaatsen over bleven.  Er werd dan ook gevraagd of er kandidaten waren voor deze 3 vrijstaande “betrekkingen” – helaas voelde niemand zich geroepen.
Het tweede punt van de avond was de voorbereiding van een 9-shot.  Er werden 2 onderwerpen aangeboden nl. “de muur” en “promotiefilm voor SKOOP”.  Daarna konden de aanwezige leden zich in een paar groepjes verdelen om wat te “brainstormen” over het door hen gekozen onderwerp.  Volgende vergadering dienen zij dan de opnames te maken, liefst in ons lokaal.

26/01/2020 – clubfeest

Dit jaar had ons klubfeest plaats in het Kastanjehof in Pellenberg.  Door allerlei omstandigheden waren er spijtig genoeg wat minder aanwezigen dan vorige jaren … en zij hebben iets gemist : er heerste een gezellige sfeer en het eten was enorm lekker.
Na het hoofdgerecht hield Jos Nouwen een toespraak waarna er werd overgegaan tot de prijsuitreiking van het festival en de wedstrijd.