Menu Sluiten

Verslagen

21/09/2022 – bottom-up

Begin van het jaar hebben we het al eens gedaan : een bottom-up oefening.  Hierbij wordt aan de leden gevraagd welke onderwerpen zij in de nabije toekomst willen behandeld zien tijdens de vergaderingen.  Deze bottom-up heeft heel wat goede en interessante onderwerpen naar voor gebracht.

15/06/2022 – praat en koopjesavond

Het was al enkele jaren geleden dat we nog eens een koopjesavond hebben gehad.  Hierbij kunnen de leden om het even wat (maar liefst iets in verband met film) te koop aanbieden.
Tussenin was er uiteraard ook tijd om een babbeltje te slaan.

01/06/2022 – 1′-filmportret

Guido Kestens volgt een cursus videografie aan het CVO (Centrum voor Volwassenenopleiding).  Hierbij moet een kort filmpje (portret) gemaakt worden met van gemiddelde 1 minuut met een opgelegd onderwerp.  Hij heeft ons zijn films laten zien met een beetje uitleg.
Hij gaf ons de “opdracht” om iets gelijkaardigs te maken met een vrij onderwerp tegen 21 september.

18/05/2022 – cineast op bezoek

We mochten deze avond Werner van de Bluck, een gerenommeerd cineast, ontvangen die ons liet genieten van een greep uit zijn werk.  Er stonden niet minder dan 19 (vrijwel korte) films op het programma.  Tot slot kregen we ook nog wel een soort bis-nummer, neen geen herhaling van een vorige film, maar een 20ste film die de avond als apotheose afsloot.
We mochten ook nog enkele studenten cineasten uit het CVO (Centrum voor Volwassenenopleiding) verwelkomen.

04/05/2022 – praktijkoefening “ken je camera” deel 1

Uit het verleden hebben we gemerkt dat er nog verschilkende leden zijn die worstelen met de instellingen van hun camera.  In 4 workshops gaan we proberen hieraan iets te verbeteren.  Iedereen werd gevraagd om zijn camera, een statief en vooral de handleiding van de camera mee te brengen.  In het lokaal werden 5 “sets” klaargezet om praktische oefeningen te maken in verband met het verschil tussen “interlaced” en “progressif” en het effect hiervan op ons beeld, instellen van de witbalans, zoomen, scherptediepte, automatische of manuele scherpstelling en beeldstabilisatie
Om te beginnen gaven Lieve Delaere en Paul Tollet een zeer korte uitleg over bovenstaande onderwerpen en dan werd iedereen (ingedeeld in 4 groepen volgens hete gebruikte cameramerk) de “set” opgestuurd om, onder begeleiding, te oefenen.  De ppt hiervan vind je terug op onze pagina “cursussen/tips”, verder doorklikken naar “opname” en dan “2022 camera-instellingen deel 1” of via https://skoop.be/wp-content/uploads/2022/05/2022-camera-instellingen-deel-1.pdf
Onderstaande beelden (gemaakt door Chris de Blaes) geven een indruk van de drukke bedoening.

                             

20/04/2022 – je video plaatsen op YouTube

Om onze film aan zoveel mogelijk mensen te laten zien, zijn er verschillende websites waarop je deze kan downloaden.  YouTube is daarvan de meest gebruikte en ook wel zo goed als de meest kwaliteitsvolle, met de meeste mogelijkheden.
Hoe je daarbij tewerk moet gaan, werd ons haarfijn uitgelegd door Wim de Saeytyd, en dat blijkt helemaal niet zo moeilijk te zijn.  Je moet wel over een Google-account beschikken, maar hij heeft ook uitgelegd hoe je dat moet doen als je er nog geen hebt (en is eveneens niet zo moeilijk).  Zijn uiteenzetting kan hier op onze website terugvinden.  Ga hiervoor in de hoofding naar “cursussen/tips”, klik dan verder op “diversen” en daar vind je “2022 – je video plaatsen op YouTube”.

06/04/2022 – videodropping : sfeerschepping in Leuven

Voor de videodropping kon tussen 19.00 uur en 21.00 uur gefilmd worden in Leuven om zo de avondsfeer weer te geven.  Helaas viel het weer niet mee, wat verschillende leden wat afgeschrikt heeft.  Toch waren er enkele dapperen die de regenbuien en de felle wind trotseerden.  Na 21.00 uur werden de resultaten bekeken en beoordeeld in het lokaal.

16/03/2022 – vertoning en bespreking van films van de leden

Zoals er regelmatig op het programma staat, konden de leden hun film ter bespreking laten zien.  Deze hoeven nog niet helemaal afgewerkt te zijn want aan de hand van de bespreking kan er dikwijls nog wat verbeterd worden.
We kregen in totaal 7 films te zien, of eigenlijk maar 5 want er waren drie films die in feite een geheel uitmaken.
Om te beginnen stak Guido Kestens van wal met “De kathedraal van Antwerpen” : een documentaire over al wat rond en vooral in deze prachtige kathedraal te zien is.
Dan was het de beurt aan Hector Vansina met een film over de restauratie van de motor van een oude moto.  En dat waren die 3 films die een geheel vormen.  Het eerste deel ging over het demonteren van de motor waarbij versleten en defecte stukken verwijderd werden.  In het tweede deel werd alles opnieuw gemonteerd met uiteraard de vervanging van de verwijderde onderdelen en opkuisen van de rest.  Tot slot, het derde deel, het afstellen van de motor zodat deze opnieuw draait zoals een naaimachine.
Nummer drie in het rijtje was de film “Van ‘t Zoet Water tot Steenbergen” (met als ondertitel “waar kunst en natuur mekaar ontmoeten”) van Lieve Delaere over een kunstproject aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.
Daarna kwam Jan Coppye met de film “Regen” met prachtige sfeerbeelden van een regenbui, ondersteund door het muziekwerk “Africa” van het Sloveense  koor “Perpetuum Jazzile” waarin zij met vingergeknipt en handgeklap een regenbui tot storm met onweer nabootsen.
Tot slot een kort filmpje van Marcel de Jonghe, “Vlucht over Cumbria”, over een vlucht met een gyrocopter met mooie luchtbeelden van de streek.

02/03/2022 – buitengewone statutaire algemene vergadering + opstellen van het programma

Gezien we de statuten dienden aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s, en er op de statutaire algemene vergadering 02/02 niet voldaan werd aan het vereiste quorum om de wijziging goed te keuren, had er hiervoor een buitengewone plaats.
Gezien het clubblad ook vervangen werd door een nieuwsbrief, dienden er ook enkele aanpassingen te gebeuren aan het huishoudelijk reglement.
Zowel de statutenwijziging als de aanpassing van het huishoudelijk reglement werden unaniem goedgekeurd.

Voor de rest van de vergadering werd er verder doorgeboomd op de resultaten van de vorige vergadering en werd het programma van de club in overleg met de leden opgesteld.  Dit leverde een gunstig resultaat op tot begin oktober en staat er heel wat op het programma.