Menu Sluiten

Verslagen

05/05/2021 – films van leden

In principe was het de bedoeling dat de leden, die een al dan niet afgewerkte film hebben, deze ter bespreking zouden laten zien.  Spijtig genoeg (mogelijk filmen onze leden minder door al die corona-perikelen) werden er geen films aangeboden.
Maar Peter Haesendonck en Marcel de Jonghe hadden voor de dienst Integratie van de stad Leuven, een reeks korte films opgenomen (van gemiddeld ongeveer anderhalve minuut) waarin buitenlanders, die in Leuven verblijven, hun eigen mensen (in hun eigen taal) aanmoedigen om zich te laten inenten tegen Covid-19.  Peter zou daar enige inleiding over geven maar hij werd om persoonlijke redenen  verhinderd en zou pas later aan de vergadering kunnen deelnemen.
In afwachting kregen we toch wat films te zien.  Om te beginnen trakteerde Roger Verschooren ons op een videoclip, ergens opgenomen in een ruïne van een kerk, en om de resterende tijd verder nuttig te besteden, hebben we dan ook naar 4 films gekeken die ingeschreven zijn voor de provinciale BRACINA-wedstrijd.
Rond 21.00 uur hadden we toch verwacht dat Peter aanwezig zou kunnen zijn, maar helaas …
Marcel heeft dan maar het voortouw in handen genomen en ons wat uitleg gegeven over hoe de opnames gemaakt werden.  Zo hebben we toch een 4-tal van de 22 filmpjes bekeken.

 

21/04/2021 – After Effects, werken met templates

Het programma Abobe After Effects biedt heel wat mogelijkheden om te verwerken in onze film.  Guido Kestens was bereid ons enkele hiervan te laten zien.  Alles behandelen is niet mogelijk want daarvoor is het programma te uitgebreid.
Om te beginnen kregen we een theoretisch gedeelte met uitleg over de verschillende versies van After Effects, aan welke minimumvereisten onze PC moet voldoen, welk materiaal we nodig hebben, enz.
Om ons de mogelijkheden van AE  te laten zien, konden we genieten van een kort filmpje.
Dan kregen we, aan de hand van heel wat praktische voorbeelden, een uitgebreide uitleg hoe je met AE kan werken.
Tot slot bleek dat we het programma niet alleen voor  animatie met beelden kan gebruikt worden maar uiteraard ook voor teksten.  Dit opent heel wat poorten voor de generiek van onze film.

04/04/2021 – retrospectieve Herman Vranckx & Co

Herman is al lang lid van de filmclub en is hierbij zeer actief geweest.  Hij heeft dan ook heel wat films op zijn naam staan, al dan niet in samenwerking met een of meerdere andere clubleden (vandaar & Co in de titel).  Er waren eerst 10 films gepland maar wegens tijdsgebrek werd dat gereduceerd tot 8 (de overige 2, samen met nog enkele andere, zullen dan op een latere datum geprogrammeerd worden – we kijken er al naar uit).  We kregen een overzicht van (een deel van) zijn oeuvre van 1970 tot 1993.  Het werd een boeiende avond want er waren heel wat pareltjes bij die zelfs internationaal in de prijzen vielen.

17/03/2021 – archiveren van films

Velen maken zich zorgen.  Zij vragen zich af hoe ze er kunnen voor zorgen dat ze hun films binnen, laat ons zeggen, 10 jaar, niet kwijt zijn.
Een eerste “must” is zorgen voor een back-up.  Wat zeg je, een back-up ?  Neen, minimum twee, want geen enkele opslag is zeker : een schijf kan crashen (ook een SSD), je kan je USB-stick verliezen, hij  kan gestolen worden (inbraak), met nog meer pech kan hij vernietigd zijn in een brand, enz.
Maar al die “oude” bestanden nemen zoveel plaats in op mijn schijf.  Dan is het kwestie om deze op een goede manier te archiveren.  Jos Nouwen heeft ons uitgelegd welke mogelijkheden daar zoal voor ter beschikking zijn.  Nadeel, er hangt wel een prijskaartje aan vast.  De meest voor de hand liggende methode is opslag in “the cloud” (in principe geen crash, geen verlies, geen diefstal, geen brand, geen …).
Heel de uitleg werd aanschouwelijk voorgesteld aan de hand van een power-point-presentatie (waar Hector Vansina dan weer voor gezorgd heeft).  Deze vind je ook hier op onze website terug : ga naar “cursussen/tips”, verder naar “computergebruik” en daar staat “17-03-2021-archiveren van films”.
Om al die droge materie een beetje te kunnen doorslikken werd er als intermezzo een reeds verschillende jaren oud clubfilmpje “De test” vertoond, gevolgd door de “bloopers”.

03/03/2021 – projectie en bespreking van films van leden

Het is al een tijdje geleden (van half december) dat we nog eens wat films van onze leden gezien en besproken hebben.  Tijd dus om de handschoen opnieuw op te nemen.  In totaal kregen we 5 films te zien.
Om te beginnen kregen we “Feria de Abril Cevilla 2015 (Hector Vansina), een reportage over de “aprilfeesten” in Cevilla.
Herman Vranckx is even in de oude doos gaan snuffelen en heeft nog een kort filmpje opgediept dat jij 45 jaar geleden opgenomen heeft en dat tot nu toe nog nooit vertoond geweest is.  “Eten=eten” is een parallelmontage tussen een “chic” persoon die in een restaurant aan het eten is, met een bouwvakker die op de werf zijn “bokes” verorbert.
Door de corona-miserie had Sinterklaas het moeilijk om de kindjes te bezoeken.  Daardoor kreeg Hector Vansina de vraag om voor het “6de leerjaar St.-Jozefscollege” in St.-Pieters-Woluwe een virtueel sinterklaasbezoek op touw te zetten.
Maar dat een filmopname niet altijd van een leien dakje verloopt konden we zien in een volgende film van Hector, met de bloopers van de vorige film.
Tot slot zijn we weerom terug in de tijd gegaan, naar 2003.  Toen heeft Paul Tollet, naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de club, een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten, zowel van de gewone vergaderingen als van de “nevenactiviteiten” (clubfeest, zoektocht, uitstap, weekend, wedstrijd).  De maker van de film kennende, was deze natuurlijk gespekt met enige leuke spitsvondigheden.  Fijn om eens terug te zien met al die “jonge” gezichten van toen.

17/02/2021 – retrospectieve van een clublid

In 2010 is Louis Stroobants met Intersoc-OKRA op 6-daagse reis geweest aan de Franse Azurenkust.  Als uitvalsbasis was hij gelogeerd in Menton.  Van deze uitstap heeft hij een verslag gemaakt, eigenlijk een mix van reportage en documentaire.  We hebben deze film bekeken en daarna in groep besproken.
Om de avond verder te vullen kregen we nog 2 films te zien van Guido Kestens.
Als eerste was dat “Dagdromer”, een 38″ durend experiment om een animatiefilm te maken met behulp van After Effects.
Daarna nam Guido ons mee naar de Leuvense Kruidtuin.  Gedurende 3’56” konden we genieten van mooie sfeerbeelden.

03/02/2021 – statutaire algemene vergadering + commentaar van de juryleden van de voorbije wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Om te beginnen werd de goedkeuring gevraagd over de beslissingen die het bestuur heeft moeten nemen door de corona-crisis en die enigszins afwijkend waren van de statuten en het huishoudelijk reglement.  Dit stelde geen enkel probleem.  De algemen vergadering verliep dan ook zonder moeilijkheden.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festivalen / deze wedstrijd “on-line” gehouden).

Aansluitend hierop werd de volgende BRACINA-wedstrijd toegelicht (die ook virtueel zal gehouden worden volgens hetzelfde principe als de SKOOP-wedstrijd).
Jos Nouwen had tot slot ook nog een en ander te vertellen in verband met Amateurama, het wereldkampioenschap wielrennen te Leuven en Knal (drie activiteiten waarbij de culturele raad van de stad Leuven enige “activiteit” voor en door de verenigingen voorziet).

20/01/2021 – Europese wetgeving voor drones

Tot nog niet zolang geleden had ieder land zijn eigen wetgeving op het gebruik van drones.  Eindelijk is daar verandering in gekomen en is er een Europese wetgeving (die dus in alle landen van de EU geldt) en vervallen alle afzonderlijke nationale wetgevingen.

Hoe deze regelgeving in mekaar zit, blijkt wel vrij ingewikkeld te zijn (je hebt een vergunning nodig, je drone moet geregistreerd worden, er zijn verschillende critaria volgens het type van drone, volgens de plaats waar je vliegt, en vooral de wet op de privacy komt ook om de hoek gluren).

Hector Vansina heeft er zijn werk van gemaakt om deze wetgeving te bestuderen (en daar had hij waarschijnlijk wel wat werk mee) en gaf ons een duidelijk, gedetailleerd overzicht van wat kan, wat mag en wat moet.

06/01/2021 – welke camera kopen ?

De markt van videocamera’s verandert zeer snel.  Als je dus aan een nieuwe camera toe bent (je huidige camera is mogelijk niet meer up-to-date), is het goed te weten wat er zoal te koop is.  We hebben het huidige marktaanbod eens onder de loep genomen en om het toch een beetje budgetvriendelijk te houden, hebben  we ons beperkt tot een prijsklasse van maximaal € 3.000,00.  We hebben een onderscheid gemaakt tussen de verschillende cameratypes :
Willy Bollyn had het eerst over de camera’s in de categorie “cinema” welke vooral gebruikt worden door (semi)professionele cineasten ;
Wim Aertgeerts behandelde de DSLR en systeemcamera’s – dit zijn de camera’s die zowel als fototoestel en als filmcamera kunnen gebruikt worden ;
Hector Vansina had zich dan gespecialiseerd in de “action camera’s die in speciale omstandigheden hun diensten bewijzen ;
Jos Nouwen onderhield ons dan ten slotte over de camcorders, het soort dat we al vele jaren kennen en waarmee uitsluitend videobeelden kunnen opgenomen worden.

16/12/2020 – projectie en bespreking van films van de leden (virtueel)

Vijfde en laatste schuifje in de reeks projectie en bespreking van films in het vooruitzicht van ons/onze komend(e) festival/wedstrijd.
Er stonden in het totaal 5 films op het programma :

  1. 2020 Medley benefietconcert Wijkriekenbos (Herman Vranckx en Roger Verschooren) : het was een samenvatting van het benefietconcert in de wijk Kriekenbos te Heverlee, voor een patiënt met de ziekte van Duchesne.
  2. Beeldenstorm (Peter Haesendonck en Marcel de Jonghe) : over een beeldhouwwerk (beeldengroep) in brons met als thema “de opmars van de menselijke waanzin”.
  3. Warmste dorp 3380 (Guido Kestens) : een promotiefilms voor Glabbeek in het kader van de “warmste week”.
  4. Glabbeek had al een ambachtelijke zone in de Romeinse tijd (Guido Kestens) : over de opgravingen van de restanten van een pottenbakkerij in Glabbeek.
  5. met een origineel filmpje wenste Guido Kestens iedereen een Zalig Kerstefeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2021.

Dit was de laatste vergadering van 2020 en zij besloot met de beste wensen voor iedereen (en een beter jaar dan 2020) en een oproep aan iedereen die een film heeft voor het festival en/of de wedstrijd, deze DRINGEND (en liefst voor 01/01/2021) in te schrijven (ieder lid krijgt hierover nog een email).