Agenda

geen vergadering

De vorige vergadering was een "test case" om na te gaan hoe we de volgende vergaderingen zouden opvatten.  Dit zal pas vanaf oktober een definitieve vorm krijgen.