Agenda

opslag in "the cloud" of Google Earth Studio

Het programma van vandaag biedt 2 opties :
- ofwel gaan we eens na welke mogelijkheden er zijn om onze films (en andere bestanden) op te slaan "in the cloud" en hoe hierbij tewerk gegaan wordt,
- ofwel bekijken we de mogelijkheden om Google Earth Studio te integreren in onze film.