Menu Sluiten

02/03/2022 – buitengewone statutaire algemene vergadering + opstellen van het programma

Gezien we de statuten dienden aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s, en er op de statutaire algemene vergadering 02/02 niet voldaan werd aan het vereiste quorum om de wijziging goed te keuren, had er hiervoor een buitengewone plaats.
Gezien het clubblad ook vervangen werd door een nieuwsbrief, dienden er ook enkele aanpassingen te gebeuren aan het huishoudelijk reglement.
Zowel de statutenwijziging als de aanpassing van het huishoudelijk reglement werden unaniem goedgekeurd.

Voor de rest van de vergadering werd er verder doorgeboomd op de resultaten van de vorige vergadering en werd het programma van de club in overleg met de leden opgesteld.  Dit leverde een gunstig resultaat op tot begin oktober en staat er heel wat op het programma.