Menu Sluiten

02/02/2022 – statutaire algemene vergadering + juryrapporten van festival/wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Gezien er een wijziging is in de samenstelling van het bestuur dient er dit jaar ook een statutenwijziging te gebeuren.  De oude statuten dienen ook aangepast te worden aan de nieuwe wet op de vzw’s maar hiervoor moeten minsten 3/4 van de leden aanwezig zijn.  Dit was echter niet het geval en daardoor zal er een bijzondere statutaire algemene vergadering gehouden worden op 02/03/2022.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festival / deze wedstrijd “on-line” gehouden).  De films werden hierbij ook vertoond en aan de deelnemende cineasten werd een waardevolle prijs overhandigd.