Menu Sluiten

06/10/2021 – projectie en bespreking van films van de leden

In januari 2022 staat onze volgende wedstrijd (en festival) gepland.  Omdat zoveel volk in ons lokaal op dat ogenblijk mogelijk nog niet gewenst is, houden we voor alle zekerheid de wedstrijd dit jaar ook nog “virtueel”.
Zoals gebruikelijk dienen de films die daar aan deelnemen eerst, al dan niet afgewerkt, ter bespreking aan de leden voorgesteld te worden.  Vandaag kregen we dan het eerste schuifje in de reeks.
In dat kader was er nog maar 1 film ter bespreking : “Beyond the strings” van Marcel de Jonghe en Peter Haesendonck.  We kregen de Engelstalige versie te zien die moet dienen om deel te nemen aan het BIAF-festival in Engeland.  Om aan onze wedstrijd (en andere wedstrijden in Vlaanderen) deel te nemen, zal er een Nederlandstalige versie gemaakt worden.
Joris Salaets had ook een film bij van vroeger, over de tentoonstelling “90 jaar filmgeschiedenis”.  Deze film is niet bestemd om deel te namen aan ons festival of onze wedstrijd.  Toch plezant om dat eens terug te zien waarbij we verschillende SKOOP-leden herkenden, maar dan een 40-tal jaar jonger.