Menu Sluiten

03/02/2021 – statutaire algemene vergadering + commentaar van de juryleden van de voorbije wedstrijd

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Om te beginnen werd de goedkeuring gevraagd over de beslissingen die het bestuur heeft moeten nemen door de corona-crisis en die enigszins afwijkend waren van de statuten en het huishoudelijk reglement.  Dit stelde geen enkel probleem.  De algemen vergadering verliep dan ook zonder moeilijkheden.

In het tweede punt van de avond werden de commentaren van de juryleden op de films uit het festival en de wedstrijd onder de loep genomen (nota : door de corona-crisis werd dit festivalen / deze wedstrijd “on-line” gehouden).

Aansluitend hierop werd de volgende BRACINA-wedstrijd toegelicht (die ook virtueel zal gehouden worden volgens hetzelfde principe als de SKOOP-wedstrijd).
Jos Nouwen had tot slot ook nog een en ander te vertellen in verband met Amateurama, het wereldkampioenschap wielrennen te Leuven en Knal (drie activiteiten waarbij de culturele raad van de stad Leuven enige “activiteit” voor en door de verenigingen voorziet).