Eerstvolgende Activiteiten

03 apr 2019
08:00PM - 11:00PM
creatief met generiek

De generiek is het visitekaartje van je film.  Als je een goede generiek hebt, heb je de aandacht van de kijker al voor een groot stuk gewonnen.  Daarom is het ook belangrijk om creatief te zijn met je generiek en niet zomaar wat lettertjes op het doek te laten zien.

 

 

17 apr 2019
08:00PM - 11:00PM
praktijkoefening - titels maken

Vorige vergadering hebben we een theoretische uitleg gekregen hoe we creatief kunnen zijn nmet onze generiek.  Vandaag gaan we dat even in praktijk omzetten.

 

 

01 mei 2019
08:00PM - 11:00PM
geleerde lessen uit opname toneel

Een tijdje geleden werd aan SKOOP gevraagd om een toneelvoorstelling te verfilmen.  Blijkbaar is dat minder evident dan het lijkt en de makers komen ons nu even uitleggen welke probkemen er zich hebben voorgedaan en hoe de vermeden zijn of vermeden kunnen worden. 

 

 

15 mei 2019
08:00PM - 11:00PM
retrosectieve Tony Grant

Zoals iedereen wel weet is Tony een zeer goede cineast.  Hij wil ons laten genieten van enkel van zijn prachtige films en er zullen er zeker bij zijn die nog nooit in de club vertoond werden.  Tony woont momenteel wel in zijn geboorteland Schotland maar indien het mogelijk is zal hij er zelf bij zijn.

 

 

29 mei 2019
08:00PM - 11:00PM
films kijken met Christiane

Vijfde woensdag van de maand en bij voorkeur een vergadering met een speciaal onderwerp.
Ons lid Christiane Surdiacourt schuimt bijna alle filmwedstrijd en filmfestivals af, niet alleen in België maar ook in het buitenland.  Zij heeft een selectie gemaakt van enkele internationale kortfilms en zal er ons deze avond van laten genieten.

 

 

05 juni 2019
08:00PM - 11:00PM
begeleiding door een professionele cineast (onder voorbehoud)

anuit BreedBeeld (het vroegerte CvB) hebben wij recht op een "begeleiding" (dit is een soort les) die gegeven wordt door een professionele cineast of ver gevorderde amateur.  Wat het precies gaat worden, weten we op dit ogenblik nog niet maar het zal hier aangekondigd worden zodra het onderwerp en de spreker vast liggen.

 

 

19 juni 2019
08:00PM - 11:00PM
wat met Facebook ?

Velen onder ons gebruiken regelmatig Facebook.  Maar iedereen stelt zich daar vragen bij : wat met mijn privacy, wat kan ik daar op kwijt, waar moet ik voor opkletten, enz. enz. enz.
Deze avond zal nu eens klaar en duidelijk uitgelegd worden wat kan/mag en wat niet of, met ndere woorden (omhet trendy te houden) de "do and don't"s.

 

 

26 juni 2019
08:00PM - 11:00PM
stadwandeling door Leuven

Dit is een 4de woensdag van de maand en dan is er normaal geen vergadering.  Uitzonderlijk willen wij de leden toch iets aanbieden, namelijk een stadswandeling door Leuven, geleid door een gids van de Leuvense Gidsenbond.  Mogelijk ontdek je zo vele plekjes die je nog niet kent en is deze wandeling een stimulans om eens een film over Leuven te maken (je hoeft niet steeds naar het buitenland te trekken, ons eigen land is ook zeer mooi).

 

 

29 juni 2019
08:00AM - 08:00PM
clubuitstap

De kogel is door de kerk.  We gaan dit jaar terug op busuitstap.
Bestemmingen :
voormiddag : Turnhout (Meduceum)
namiddag : Baarle-Hertog/Nassau (kaarsenmuseum + geleid stadsbezoek)
Meer nieuws volgt.

 

 

Voorbije vergaderingen (overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar)

 

20/03/2019 - films in wording + vertoning van de definitief afgewerkte 9-shot-films

Gezien iedereen al druk bezig is met filmen, was het nuttig om al eens enkele in wording zijnde produkties kritisch te bekijken.
Eerst mochten we genieten van een vakantiefilm (in het Groot-Hertogdom Luxemburg) van Marcel de Jonghe.  Hierna zagen we het eindresultaat van een eerste 9-shot-film  "We zien ze vliegen".  Guido Kestens vergastte ons daarna op 2 films : een documentaire over Riga en een reportage van het karnaval in Leuven.
Na de pauze was het de beurt aan Hector Vansina met een familiefilm.  Vervolgens kregen we het tweede 9-shot-filmpje "Bed and breakfast"  te zien en tot slot was het de beurt aan Roger Verschooren met een reisfilm over MOCKWA (lees Moskva en versta Moskou).

 

06/03/2019 - montage-oefening negenshot

De opnames die vorige vergadering gemaakt werden, moeten natuurlijk ook gemonteerd en gesonoriseerd worden.  De verschillende ploegen kwamen terug bijeen, met een laptop, en er werd noest gewerkt om de opgenomen beelden tot een goed resultaat te monteren.  Op het einde van de vergadering kregen we de eerste resultaten te zien.  Wegens tijdsgebrek waren de films nog niet gesonoriseerd of voorzien van een generiek.  Dit moeten de makers dus thuis verder afwerken tegen volgende vergadering.

 

20/02/2019 - opnames negenshot

Na de voorbereiding tjdens vorige vergadering zijn er toch een paar ploegen die tot de actie zijn overgegaan en het scenario dat zij in mekaar gebokst hebben, verfilmd hebben.  Er is zelfs een team dat zich daarvoor naar de nabijgelegen kerk begeven heeft.

 

06/02/2018 - statutaire algemene vergadering + voorbereiding 9-shot

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Hierbij stonden heel wat traditionele punten op het programma, zoook de verkiezing van bestuursleden.  Willy Bollyn en Paul Tollet waren uittredend.  Gezien er dus nog maar 4 bestuursleden overblijven (het aantal bestuurleden moet tussen 3 en 9 liggen) waren er dus 5 mandaten vacant.  De uittredende bestuursleden stelden opnieuw hun kandidatuur zodat er nog 3 plaatsen over bleven.  Er werd dan ook gevraagd of er kandidaten waren voor deze 3 vrijstaande "betrekkingen" - helaas voelde niemand zich geroepen.
Na de afsluiting van dit officiële gedeelte kregen we even als intermezzo een korte film te zien van Guido Kestens die hij gemaakt heeft als test voor zijn pas aangekochte gimbal.
Het tweede punt van de avond was de voorbereiding van een 9-shot.  Wim Aertgeerts gaf eerst, gestaafd met enkele voorbeelden van vorige 9-shots, een korte uitleg met wat daarmee bedoeld wordt nl. een kort filmpje realiseren in 9 shots (nu ja, het mogen er ook 8 of 10 zijn).  Daarna konden de aanwezige leden zich in een paar groepjes verdelen om wat te "brainstormen" over het oderwerp "de stoel".  Volgende vergadering dienen zij dan de opnames te maken, liefst in ons lokaal.

 

27/01/2019 - clubfeest

Dit jaar had ons klubfeest plaats in de feestzaal Caverelle bij Jos de Kok in St.-Joris-Weert.  Er heerste een gezellige sfeer en het eten was goed.  
Na het hoofdgerecht hield Wim Aertgeerts een toespraak waarna er werd overgegaan tot de prijsuitreiking van het festival en de wedstrijd.

 

16/01/2019 - nabespreking festival-wedstrijd

Tijdens onze clubwedstrijd heeft de jury haar commentaar op de vertoonde films (ook deze uit het festival) neergeschreven.  Wim Aertgeerts had deze gegroepeerd per film en bracht deze naar voor.

 

06/01/2019 - festival en wedstrijd

Voor een bomvolle zaal werden eerst 3 films vertoond in de categorie "festivalfilms".  Op deze films gaf de jury wel commentaar maar geen quotering.  Daarna volgde de projectie van 8 films in de categorie "wedstrijdfilms" waaraan de jury wel een puntenscore toekende.
Tijdens de grote pauze konden we ook nog genieten van een lekker, kwaliteitsvol koud buffet.

 

02/01/2019 - eerste vergadering van het nieuwe jaar

Omdat het de eerste vergadering was, hebben we het nog wat "luchtig" gehouden.  Iedereen werd getrakteerd op een glaasje bubbles (prosecco), nu ja, één glaasje ???
Later op de avond werd er ook nog gepolst naar de verlangens van de leden voor wat zij graag zouden hebben op de volgende vergaderingen.

 

19/12/2018 - kwisavond

Het was al 5 jaar geleden dat we nog eens een kwis georganiseerd hadden.  Daarom hadden onze experts Wim Aertgeerts en Paul Tollet er weer een in mekaar gebokst.  Voortgaand op de ervaringen van vorige keer was de kwis ditmaal wel heel wat korter maar of hij ook gemakkelijker was ... dat was te betwijfelen.
Er was voorzien dat er maximaal 4 personen per tafel mochten deelnemen en dat kwam juist uit : er waren precies 7 volle tafels.
Hier en daar was er wel een beetje discussie over de vragen/antwoorden maar, de jury heeft altijd gelijk he.  Nu ja, het is lmaar een spelletje en dus primeert het amusement boven het resultaat.
De winnende tafel mocht naar huis gaan met een mooie prijs (een fles wijn per deelnemer).

 

05/12/2018 - filmbespreking

Vierde en laatste schuifje van de filmbesprekingen als voorbereiding tot het festival / de wedstrijd.  En zoals het jaarlijks het geval is, werd het nu ook weer een overvol programma met niet minder dan 7 films.
Om te beginnen gaf Lieve Delaere ons met "Een tuin vol olifanten" een impressie van een safaripark in Afrika, met de focus op olifanten.
Zij ging door met de film "In de voetsporen van het Jungle Book" waarin zij ditmaal de fauna in 5 verschillende dierenparken (reservaten) in India belichtte.
Dan was het de beurt aan Tony Grant met "De smaak van konijn" met een bezoek aan een restaurant waar een Schots gerecht met konijn wordt klaargemaakt.
Jan van Opdenbosch bracht een korte speelfilm met de misterieuse titel "FDW".
In "Hartkeiser downhill" van Wim Aertgeerts gingen we in vliegende vaart op skies de berg af in Ellmau (Oostenrijk).
Terug Lieve Delaere, ditmaal in eigen land, met een promotiefilms over het "Brabants Radiomuseum" in Haasrode.
En tot slot konden we met Herman Vranckx terug genieten van onze laatste clubuitstap "Uitstap naar Diksmuide" met een impressie van de IJzertoren in Diksmuide en het visserijmuseum in Oostduikerke.

 

21/11/2018 - filmbespreking

In dit derde schuifje van filmbesprekingen als voorbereiding tot het festival / de wedstrijd, kregen we 3 films te zien.
Als eerste was het de beurt aan Joris Salaets met de film "Het land van :" over Myanmar.  Daarna kregen we de film "Spirit reborn" van Marcel de Jonghe en Tony Grant over Schotse whisky en ten slotte liet Hector Vansina zijn voorbereidende film zien over "Valkerij".  Deze drie films werden grondig besproken met Wim Aertgeerts als moderator.

 

08/11/2018 - bezoek aan de Beverse Filmclub

Wij werden uitgenodigd door de Beverse Filmclub om hen te laten genieten van een selectie uit het werk van onze leden.  Helaas waren we door omstandigheden slechts met 4 personen waardoor er wel enkele films vertoond werden waarvan de maker(s) er niet bij waren.  Dit deed er gelukkig genoeg geen afbreuk aan om een succes te zijn : onze films werden zeer positief onthaald.

 

07/11/2018 - audio-opnames op de set

Wanneer we films gaan opnemen met live-geluid stuiten we regelmatig op heel wat problemen.  Hoe je op een degelijke manier tot een goed resultaat kan komen, wordt haarfijn uitgelegd in het boek "The location sound bible" van Vic Viers.  Hector Vansina en Wim Aertgeerts hebben dit boek grondig bestudeerd en de voornaamste punten er uitgelicht.  Zij legden ons uit welk opnamemateriaal er zoal bestaat (verschillende soorten microfoons), hoe en waarom je ze moet gebruiken en hoe je de meeste problemen kan omzeilen.  Zij gaven ook heel wat tips mee om tot een zeer goed resultaat te komen.
Blijkbaar was er nog heel wat meer te vertellen en daardoor beloofden Wim en Hector dat er nog een vervolg zal komen op deze uiteenzetting.

 

31/10/2018 - scenario opmaken

Vanuit BreedBeeld (vroegere CvB) kunnen we over een kwaliteitsvolle lesgever beschikken.  Hiervoor werd Paul Lacroix uitgenodigd.
Zo leerden we dat het opstellen van een scenario ook bij een reisfilm en een reportage zeer belangrijk is.  Met een goede voorbereiding is onze film al half klaar.  Verder kregen we ook heel wat tips waarop we moeten letten om een interview aangenaam in onze film in te lassen.  En tot slot kregen we ook heel wat richtlijnen in verband met het maken van titels.

 

17/10/2018 - filmbespreking

Vandaag waren we aan het tweede schuifje van projectie en bespreking van films in voorbereiding van ons nakend festival en wedstrijd en ook nu blijkt het nog vrij vroeg te zijn want alleen Marcel de Jonghe kon ons vergasten op 2 films, beide in samenwerking met Tony Grant.

 

03/10/2018 - rechtenvrije muziek van Creative Commons

Een tijd geleden heeft Ivan Cogneau ons een beeld geschetst van Creative Commons en de mogelijkheid die het biedt om daar rechtenvrije muziek te downloaden voor onze film.  In praktijk bleek het toch niet zo eenvoudig om dat toe te passen en daarom hebben Wim Aertgeerts en Jos Nouwen de zaak zeer grondig bestudeerd en maakten zij ons wegwijs hoe we te werk moeten gaan. 

 

19/09/2018 - filmbespreking

In voorbereiding van onze nakende wedstrijd waren we vandaag aan het eerste schuifje toe om in die optiek films te bespreken.  Het is nog vrij vroeg waardoor er eigenlijk nog geen festival/wedstrijdfilms waren.  Toch waren er 6 films voorhanden waarvoor de makers graag een bespreking hadden gekregen.
Om te beginnen was Wim Aertgeerts aan de beurt met een "actioncam"-film van een afdaling met skies in het Oostenrijkse Ellmau.
Tweede aan de beurt was Wim de Saeytyd.  Hij vergenoegde ons met 2 films.  De eerste was een reportage over de levering en (gedeeltelijke) installatie van de nieuwe beiaard in de de kerk van de abdij van Park.  Daarop volgde een film met uitsluitend drone-opnames van een paardenweide ergens in Nederland.
Ten derde kregen we een serie voorbereidende opnames te zien van de film "De Kus", die gebruikt zal worden als promotie bij website "Skoopwaves" in verband met het gebruik van muziek van Creative Commons (nota : deze website is nog in aanbouw).
Als vierde liet Jan van Opdenbosch ons genieten van een familiefilm die gemaakt werd tijdens de viering van zijn 70ste verjaardag.
Tot slot konden we een "film zonder camera" bewonderen.  Roger Verschooren had met stilstaande beelden (foto's) en het gebruik van allerlei effekten, een experimentele film in mekaar geknutseld.

 

05/09/2018 - eerste vergadering nieuwe seizoen

Traditioneel werd er om te beginnen aan iedereen een glaasje cava prosecco aangeboden.  Dat werd door iedereen goed gesmaakt (en het smaakte).
Sinds begin dit jaar is iedere vereniging er toe gehouden een "privacyverklaring" te hebben.  Skoop moet dat natuurlijk ook doen en heeft dit uiteraard ook gedaan.  Ze is verschenen in het clubblad van september en je kan ze ook lezen op deze website (klik door naar "privacy verklaring".  Jos nouwen gaf hierbij de nodige toelichtingen.
Tot slot werd ons programma tot einde 2018 voorgesteld.

 

20/06/2018 - kabels en connectoren

In de video-, audio- en multimediawereld worden heel wat kabeltjes en connectoren gebruikt om al die apparaten met mekaar te verbinden.  Dat zijn er zoveel dat men er echt de "draad" bij kwijt geraakt.  Jos Nouwen, Hector Vansina en Willy Bollyn probeerden ons daarin wegwijs te maken.  Geen eenvoudige klus als je ziet dat voor een bepaald type van kabel en/of connector er verschillende versies zijn met elk zijn specifieke kenmerken.

 

6/06/2018 - themafilmavond (werkzaamheden in het Leuvense stadsbeeld)

We hebben reeds verschillende keren een "videodropping" op het programma gezet.  Het kindje kreeg nu een andere naam, nl. "themafilmavond".  Het enige verschil met de dropping is dat je toen het onderwerp waarover je een kort filmpje diende te maken pas om 19 uur op de clubvergadering te weten kwam en dan op pad gestuurd werd, nu was het onderwerp op voorhand meegedeeld zodat je je al enigszins kon voorbereiden (en eventuieel reeds opnames kon gaan maken op een ander tijdstip).
Ditmaal was het opgelegde onderwerp "de werkzaamheden in het Leuvense stadsbeeld).
Iedereen die gefilmd had, werd tegen 21 uur in het lokaal verwacht waar we dan de gemaakte beelden kritisch zouden bekijken. 

 

30/05/2018 - manuële instellingen op je camera

Tegenwoordig wordt er meestal gefilmd met de camera op "automatisch".  Dit geeft echter niet altijd het gewenste resultaat en gebruikt men beter de manuële instellingen.  Maar velen kunnen hiermee niet zo goed overweg.  Hierbij proberen we iedereen wegwijs te maken in de doolhof van manuële instellingen zoals afstand, diafragma, witbalans, sluitersnelheid, en zo meer.  Om te begrijpen waarom men beter (in vele gevallen) manueel instelt, gaf Paul Tollet een theoretische uitleg, gespekt met voorbeelden hoe het goed en niet goed is.  Daarna is het natuurlijk zaak om het op je eigen camera uit te proberen.  Een belangrijk iets hierbij is : lees de gebruiksaanwijzing van je camera !

 

16/05/2018 - meer views op YouTube

YouTube is een internetsite die uiteraard zeer in de smaak valt van de video-amateur.  Je kan er je films op "posten" zodat heel de wereld ze kan zien (je maakt toch geen films om in de kast te laten liggen).  Iedereen die er aldus een film op post heeft natuurlijk graag dat deze zo veel mogelijk bekeken wortdt (waarom zet je hem anders op YouTube ?).
Jos Nouwen deed ons een hele reeks tips cadeau die er kunnen voor zorgen dat het aantal views opgedreven wordt.

 

02/05/2018 - retrospectieve Paul Tollet

Het was de bedoeleing dat Paul ons een overzicht zou geven van zijn "speciale" oeuvre van in zijn begintijd tot nu.  Veel van dat materiaal (korte experimentele films) staat evenwel op super-8. Helaas heeft de tand des tijds ons hier wat parten gespeeld want 4 van de (nog bestaande) filmprojectoren lieten het afweten.  Gelukkig kon er nog een 5de op de kop getikt worden die het nog perfect deed maar, nogmaals helaas, bleek door veroudering het filmmateriaal in dergelijke slechte staat dat een projectie onmogelijk was (stelselmatig breken en verkreuken van de film).
Het eerste deel van de avond werd dan opgevuld met films die Paul op video heeft gerealiseerd.  Eerst werden dat 3 experimentele films en daarna nog 5 films die samen met enkele andere clubleden heeft gerealiseerd (waaronder zijn laatste, ook een experimentele film).
In 2003 trok hij samen met enkele vrienden Herman, Louis, Joris, Gilbert en Omer (en Wim kwam ook even zijn gezicht laten zien), allemaal leden van SKOOP, voor 10 dagen naar Griesenau in Oostenrijk.  In het 2de deel (na de pauze) konden we dan genieten van een 30 minuten durende reportage die hij hierover gemaakt heeft. 

 

18/04/2018 - filmclub op bezoek

Wij hadden het genoegen de filmclub VTB-Kultuur uit Antwerpen te mogen ontvangen.  Zij lieten ons genieten van 9 van hun prachtige werken.

 

04/04/2018 - voorstelling van het project MPC-Terbank

Onlangs werd in opdracht van het Medisch-Pedagogisch-Centrum Terbank een film gerealiseerd om hun werking toe te lichten in een studiegroep.  Dit project werd gerealiseerd door Wim Aertgeerts, Willy Bollyn en Paul Tollet.  Wim lichtte toe wat er van dit project verwacht werd (waarvoor het moest dienen), hoe de film gerealiseerd werd, wat de problemen waren waarmee gekampt werd en hoe ze werden opgelost.  Het eindresultaat werd dan ook vertoond.  Hierna volgde er nog een bespreking.  Het dient ook gezegd te worden dat de opdrachtgevers zeer tevreden waren over het gerealiseerde resultaat. 

 

21/03/2018 - internationale kortfilms

Ons lid Christiane Surdiacourt is iemand die (bijna) alle amateurfilmfestivals afschuimt, zowel nationale als internationale.  Op die manier heeft ze uiteraard een massa kortfilms gezien.  Zij heeft hieruit een greep gedaan en een selectie van 7 films gemaakt die internationale prijzen hebben gewonnen en die dus de moeite waard zijn om te bekijken.  Wij hebben er ook van genoten.