Eerstvolgende Activiteiten

21 nov 2018
08:00PM - 11:00PM
filmbespreking (deel 3)

Derde schuifje in de reeks filmbesprekingen in voorbereiding tot het/de festival/wedstrijd.  Moderator : Wim Aertgeerts.
Inleveren van de films bij (of toezenden aan) Marcel de Jonghe voor bespreking tijdens de volgende vergadering (05/12).

 

05 dec 2018
08:00PM - 11:00PM
filmbespreking (deel 4)

Vierde schuifje in de reeks filmbesprekingen in voorbereiding tot het/de festival/wedstrijd.  Moderator : Marcel de Jonghe.
Opgelet : dit is de laatste bespreking - volgende vergadering (19/12) dienen alle films ingeschreven en afgeleverd te worden.

 

19 dec 2018
07:00PM - 11:00PM
kwis

Het is al een hele tijd geleden dat we nog eens een kwis georganiseerd hebben en vanuit verschillende hoeken werd reeds gevraagd om dat nog eens te doen.
Wim Aertgeerts en Paul Tollet hebben de hoofden bij mekaar gestoken en na lang en zwaar brainstormen een nieuwe kwis in mekaar gebokst.  Hij zal niet zo lang zijn als de vorige maar of hij gemakkelijker zal zijn ...
OPGELET : dit is de laatste kans die je hebt om je film(s) in te schrijven en in te leveren voor het/de festival/wedstrijd.  Om het gemakkelijk te houden moet alles afgeleverd worden bij onze sekretaris PaulTollet (die dan wel zal zorgen dat alles bij de juiste verantwoordelijke terecht komt), behalve als je je film(s) elektronisch toestuurt (via WeTransfer of iets dergelijks) dan doe je dat best rechtstreeks naar Willy Bollyn (inschrijvingsformulieren en cue-sheets wel bij Paul Tollet).

 

02 jan 2019
08:00PM - 11:00PM
xxxxxx

Er staan alleszins bubbels op het programma.  Wat we nog gaan doen, zal later medegedeeld worden.

 

06 jan 2019
02:30PM - 08:00PM
festival/wedstrijd

meer nieuws volgt
noteer alvast de datum in je agenda

 

16 jan 2019
08:00PM - 11:00PM
nabespreking festival/wedstrijd

Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig naar wat de jury te vertellen had over zijn film.  Wim Aertgeerts heeft deze samengevoegd en zal deze voorlezen.

 

27 jan 2019
12:00PM -
clubfeest

Wat er op het menu zal staan weten we nog niet maar hou die datum alleszins nu reeds voorbehouden in je agenda want hij ligt al vast bij Jos DE KOK, Kauwereelstraat 9, St.-Joris-Weert.
Tijdens het diner zal ook overgegaan worden tot de prijsuitreiking van onze wedstrijd.

 

06 feb 2019
08:00PM - 11:00PM
statutaire algemene vergadering

Programma :
1) verwelkoming
2) goedkeuring van het verslag van vorig jaar
3) overzicht van het werkjaar 2018
4) finacieel verslag over 2018
5) verslag van de commissarissen
6) kwijting en ontlasting van de raad van bestuur
7) verkiezing - Willy BOLLYN en Paul TOLLET zijn uittredend en herverkiesbaar
8) aanstelling van nieuwe commissarissen
9) allerlei en rondvraag

 

31 okt 2019
08:00PM - 11:00PM
4K met proxy

Sorry, deze datum klopt niet.  Het staat hier maar voorlopig tot de juiste datum gekend is.
Proxy biedt een gemakkelijke en snellere manier om films te monteren die in 4K zijn opgenomen.  Deze methode is zowel in Adobe als in Studio te gebruiken.

 

Voorbije vergaderingen (overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar)

 

08/11/2018 - bezoek aan de Beverse Filmclub

Wij werden uitgenodigd door de Beverse Filmclub om hen te laten genieten van een selectie uit het werk van onze leden.  Helaas waren we door omstandigheden slechts met 4 personen waardoor er wel enkele films vertoond werden waarvan de maker(s) er niet bij waren.  Dit deed er gelukkig genoeg geen afbreuk aan om een succes te zijn : onze films werden zeer positief onthaald.

 

07/11/2018 - audio-opnames op de set

Wanneer we films gaan opnemen met live-geluid stuiten we regelmatig op heel wat problemen.  Hoe je op een degelijke manier tot een goed resultaat kan komen, wordt haarfijn uitgelegd in het boek "The location sound bible" van Vic Viers.  Hector Vansina en Wim Aertgeerts hebben dit boek grondig bestudeerd en de voornaamste punten er uitgelicht.  Zij legden ons uit welk opnamemateriaal er zoal bestaat (verschillende soorten microfoons), hoe en waarom je ze moet gebruiken en hoe je de meeste problemen kan omzeilen.  Zij gaven ook heel wat tips mee om tot een zeer goed resultaat te komen.
Blijkbaar was er nog heel wat meer te vertellen en daardoor beloofden Wim en Hector dat er nog een vervolg zal komen op deze uiteenzetting.

 

31/10/2018 - scenario opmaken

Vanuit BreedBeeld (vroegere CvB) kunnen we over een kwaliteitsvolle lesgever beschikken.  Hiervoor werd Paul Lacroix uitgenodigd.
Zo leerden we dat het opstellen van een scenario ook bij een reisfilm en een reportage zeer belangrijk is.  Met een goede voorbereiding is onze film al half klaar.  Verder kregen we ook heel wat tips waarop we moeten letten om een interview aangenaam in onze film in te lassen.  En tot slot kregen we ook heel wat richtlijnen in verband met het maken van titels.

 

17/10/2018 - filmbespreking

Vandaag waren we aan het tweede schuifje van projectie en bespreking van films in voorbereiding van ons nakend festival en wedstrijd en ook nu blijkt het nog vrij vroeg te zijn want alleen Marcel de Jonghe kon ons vergasten op 2 films, beide in samenwerking met Tony Grant.

 

03/10/2018 - rechtenvrije muziek van Creative Commons

Een tijd geleden heeft Ivan Cogneau ons een beeld geschetst van Creative Commons en de mogelijkheid die het biedt om daar rechtenvrije muziek te downloaden voor onze film.  In praktijk bleek het toch niet zo eenvoudig om dat toe te passen en daarom hebben Wim Aertgeerts en Jos Nouwen de zaak zeer grondig bestudeerd en maakten zij ons wegwijs hoe we te werk moeten gaan. 

 

19/09/2018 - filmbespreking

In voorbereiding van onze nakende wedstrijd waren we vandaag aan het eerste schuifje toe om in die optiek films te bespreken.  Het is nog vrij vroeg waardoor er eigenlijk nog geen festival/wedstrijdfilms waren.  Toch waren er 6 films voorhanden waarvoor de makers graag een bespreking hadden gekregen.
Om te beginnen was Wim Aertgeerts aan de beurt met een "actioncam"-film van een afdaling met skies in het Oostenrijkse Ellmau.
Tweede aan de beurt was Wim de Saeytyd.  Hij vergenoegde ons met 2 films.  De eerste was een reportage over de levering en (gedeeltelijke) installatie van de nieuwe beiaard in de de kerk van de abdij van Park.  Daarop volgde een film met uitsluitend drone-opnames van een paardenweide ergens in Nederland.
Ten derde kregen we een serie voorbereidende opnames te zien van de film "De Kus", die gebruikt zal worden als promotie bij website "Skoopwaves" in verband met het gebruik van muziek van Creative Commons (nota : deze website is nog in aanbouw).
Als vierde liet Jan van Opdenbosch ons genieten van een familiefilm die gemaakt werd tijdens de viering van zijn 70ste verjaardag.
Tot slot konden we een "film zonder camera" bewonderen.  Roger Verschooren had met stilstaande beelden (foto's) en het gebruik van allerlei effekten, een experimentele film in mekaar geknutseld.

 

05/09/2018 - eerste vergadering nieuwe seizoen

Traditioneel werd er om te beginnen aan iedereen een glaasje cava prosecco aangeboden.  Dat werd door iedereen goed gesmaakt (en het smaakte).
Sinds begin dit jaar is iedere vereniging er toe gehouden een "privacyverklaring" te hebben.  Skoop moet dat natuurlijk ook doen en heeft dit uiteraard ook gedaan.  Ze is verschenen in het clubblad van september en je kan ze ook lezen op deze website (klik door naar "privacy verklaring".  Jos nouwen gaf hierbij de nodige toelichtingen.
Tot slot werd ons programma tot einde 2018 voorgesteld.

 

20/06/2018 - kabels en connectoren

In de video-, audio- en multimediawereld worden heel wat kabeltjes en connectoren gebruikt om al die apparaten met mekaar te verbinden.  Dat zijn er zoveel dat men er echt de "draad" bij kwijt geraakt.  Jos Nouwen, Hector Vansina en Willy Bollyn probeerden ons daarin wegwijs te maken.  Geen eenvoudige klus als je ziet dat voor een bepaald type van kabel en/of connector er verschillende versies zijn met elk zijn specifieke kenmerken.

 

6/06/2018 - themafilmavond (werkzaamheden in het Leuvense stadsbeeld)

We hebben reeds verschillende keren een "videodropping" op het programma gezet.  Het kindje kreeg nu een andere naam, nl. "themafilmavond".  Het enige verschil met de dropping is dat je toen het onderwerp waarover je een kort filmpje diende te maken pas om 19 uur op de clubvergadering te weten kwam en dan op pad gestuurd werd, nu was het onderwerp op voorhand meegedeeld zodat je je al enigszins kon voorbereiden (en eventuieel reeds opnames kon gaan maken op een ander tijdstip).
Ditmaal was het opgelegde onderwerp "de werkzaamheden in het Leuvense stadsbeeld).
Iedereen die gefilmd had, werd tegen 21 uur in het lokaal verwacht waar we dan de gemaakte beelden kritisch zouden bekijken. 

 

30/05/2018 - manuële instellingen op je camera

Tegenwoordig wordt er meestal gefilmd met de camera op "automatisch".  Dit geeft echter niet altijd het gewenste resultaat en gebruikt men beter de manuële instellingen.  Maar velen kunnen hiermee niet zo goed overweg.  Hierbij proberen we iedereen wegwijs te maken in de doolhof van manuële instellingen zoals afstand, diafragma, witbalans, sluitersnelheid, en zo meer.  Om te begrijpen waarom men beter (in vele gevallen) manueel instelt, gaf Paul Tollet een theoretische uitleg, gespekt met voorbeelden hoe het goed en niet goed is.  Daarna is het natuurlijk zaak om het op je eigen camera uit te proberen.  Een belangrijk iets hierbij is : lees de gebruiksaanwijzing van je camera !

 

16/05/2018 - meer views op YouTube

YouTube is een internetsite die uiteraard zeer in de smaak valt van de video-amateur.  Je kan er je films op "posten" zodat heel de wereld ze kan zien (je maakt toch geen films om in de kast te laten liggen).  Iedereen die er aldus een film op post heeft natuurlijk graag dat deze zo veel mogelijk bekeken wortdt (waarom zet je hem anders op YouTube ?).
Jos Nouwen deed ons een hele reeks tips cadeau die er kunnen voor zorgen dat het aantal views opgedreven wordt.

 

02/05/2018 - retrospectieve Paul Tollet

Het was de bedoeleing dat Paul ons een overzicht zou geven van zijn "speciale" oeuvre van in zijn begintijd tot nu.  Veel van dat materiaal (korte experimentele films) staat evenwel op super-8. Helaas heeft de tand des tijds ons hier wat parten gespeeld want 4 van de (nog bestaande) filmprojectoren lieten het afweten.  Gelukkig kon er nog een 5de op de kop getikt worden die het nog perfect deed maar, nogmaals helaas, bleek door veroudering het filmmateriaal in dergelijke slechte staat dat een projectie onmogelijk was (stelselmatig breken en verkreuken van de film).
Het eerste deel van de avond werd dan opgevuld met films die Paul op video heeft gerealiseerd.  Eerst werden dat 3 experimentele films en daarna nog 5 films die samen met enkele andere clubleden heeft gerealiseerd (waaronder zijn laatste, ook een experimentele film).
In 2003 trok hij samen met enkele vrienden Herman, Louis, Joris, Gilbert en Omer (en Wim kwam ook even zijn gezicht laten zien), allemaal leden van SKOOP, voor 10 dagen naar Griesenau in Oostenrijk.  In het 2de deel (na de pauze) konden we dan genieten van een 30 minuten durende reportage die hij hierover gemaakt heeft. 

 

18/04/2018 - filmclub op bezoek

Wij hadden het genoegen de filmclub VTB-Kultuur uit Antwerpen te mogen ontvangen.  Zij lieten ons genieten van 9 van hun prachtige werken.

 

04/04/2018 - voorstelling van het project MPC-Terbank

Onlangs werd in opdracht van het Medisch-Pedagogisch-Centrum Terbank een film gerealiseerd om hun werking toe te lichten in een studiegroep.  Dit project werd gerealiseerd door Wim Aertgeerts, Willy Bollyn en Paul Tollet.  Wim lichtte toe wat er van dit project verwacht werd (waarvoor het moest dienen), hoe de film gerealiseerd werd, wat de problemen waren waarmee gekampt werd en hoe ze werden opgelost.  Het eindresultaat werd dan ook vertoond.  Hierna volgde er nog een bespreking.  Het dient ook gezegd te worden dat de opdrachtgevers zeer tevreden waren over het gerealiseerde resultaat. 

 

21/03/2018 - internationale kortfilms

Ons lid Christiane Surdiacourt is iemand die (bijna) alle amateurfilmfestivals afschuimt, zowel nationale als internationale.  Op die manier heeft ze uiteraard een massa kortfilms gezien.  Zij heeft hieruit een greep gedaan en een selectie van 7 films gemaakt die internationale prijzen hebben gewonnen en die dus de moeite waard zijn om te bekijken.  Wij hebben er ook van genoten. 

 

07/03/2018 - bijkomende statutaire algemene vergadering + timelaps

Vorige maand waren er tijdens de statutaire algemene vergadering te weinig leden aanwezig om een statutenwijziging door te voeren.  Daarom werd er vandaag een bijkomenste algemene vergadering hierover gehouden.  De wijziging van de statuten werd gedetailleerd uitgelegd (wat en waarom) door Paul Tollet waarna over de wijziging gestemd werd.  De wijziging werd met algemeenheid van stemmen aanvaard.
Dan volgde de hoofdbrok van de avond : timelaps.  Hector Vansina, Guido Kestens en Wim Aertgeerts hadden zich over deze techniek gebogen en legden ons haarfijn uit wat "timelaps" is en waarvoor en hoe het gebruikt wordt, dat alles gestaafd met talrijke voorbeelden.

 

21/02/2018 - juryverslagen en werking van het bestuur

Tijdens onze clubwedstrijd heeft de jury haar commentaar op de vertoonde films (ook deze uit het festival) neergeschreven.  Wim Aertgeerts had deze gegroepeerd per film en bracht deze naar voor.
Vorige vergadering was de statutaire algemene vergadering waarop o.a. verkiezingen waren van het bestuur.  Helaas waren er geen nieuwe kandidaten om het bestuur aan te vullen.  De huidige toestand werd toegelicht door Jos Nouwen.

 

07/02/2018 - statutaire algemene vergadering + overzicht van de provinciale en nationale organisaties

Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van februari de (wettelijk verplichte) statutaire algemene vergadering.  Hierbij stonden heel wat traditionele punten op het programma, zoook de verkiezing van bestuursleden.  Hector Vansina, Jos Nouwen en Louis Stroobants waren uittredend.  Gezien er dus nog maar 3 bestuursleden overblijven (het aantal bestuurleden moet tussen 3 en 9 liggen) waren er dus 6 mandaten vacant.  De uittredende bestuursleden stelden opnieuw hun kandidatuur zodat er nog 3 plaatsen vacant bleven.  Er werd dan ook gevraagd of er kandidaten waren voor deze 3 vrijstaande "betrekkingen" - helaas voelde niemand zich geroepen.
Tevens diende er een paar artikels gewijzigd te worden in de statuten en in het huishoudelijk reglement.  Deze werden uitvoerig besproken en niemand zal een probleem in deze wijzigingen.  De wijzigingen voor het huishoudelijk reglemlent werden met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  Om een wijziging in de statuten goed te keuren dient er echter minimum 2/3 van de leden aanwezig te zijn.  Dit was niet het geval zodat er op 7 maart een bijkomende algemene vergadering zal samengeroepen worden om deze punten alsnog (officieel) goed te keuren.
Als tweede punt van de avond gaf Wim Aertgeerts ons een overzicht van wat de provinciale organisatie (Bracina), de Vlaamse organisaties (CvB, VAB en het nieuwe NAB2.0) en de nationale organisatie (FACINEB) ons te bieden hebben.

 

31/01/2018 - dat was een verrassing

Op het programma was "Vraag het aan ..." voorzien.  Dit houdt in dat iedereen die een probleem heeft (op filmgebied uiteraard) dit naar voor kan brengen en dat we er een oplossing voor geven.  Deze vragen moeten wel een week op voorhand ingediend worden opdat we in de mogelijkheid zouden zijn om de nodige informatie op te zoeken (wij weten ook niet alles).  Blijkbaar is iedereen heel goed op de hoogte en zijn er geen problemen want er kwam geen enkele vraag binnen. Gevolg : er stond niets op het programma en dus moesten we in aller ijl voor een vervangprogramma zorgen.
Een tijdje geleden heeft onze sekretaris/penningmeester (Paul Tollet) een vertoning bijgewoond van de stomme (lees geluidloze) film "The General" van Buster Keaton, met live pianobegeleiding zoals in de goede oude tijd.  Er werd dan ook beslist dit 1 uur en 20 minuten durende meesterwerk uit 1926 te vertonen, helaas zonder de live pianobegeleiding, maar er werd op YouTube een versie gevonden met een uitstekende klankband (met orkest). Als je er niet bij was kan je deze film bekijen via de link https://www.youtube.com/watch?v=x2X58JcO9G4 .
De veroning viel bij iedereen in de smaak en er werd heel wat gelachen met de vele gags die deze film rijk is.  We stonden ook in bewondering voor de realisatie van deze film als je weet dat men in die tijd niet over de technische middelen van nu beschikte.

 

28/01/2018 - klubfeest

Dit jaar had ons klubfeest plaats in het restaurant MoeMMedel in Bierbeek.  Er heerste een gezellige sfeer en het eten was zeer lekker.  Volgende keer zullen we wel naar een ander restaurant moeten uitkijken want ons feest was op een na het laatste diner voor de zaak definitief sluit.
Na het aperitief deed onze sekretaris/penningmeester een mededeling in verband met de komende vergadering van 31/01 (daar was een belangrijke wijziging van het programma - wat het ging worden, zei hij niet, dat moest een verrassing blijven maar hij maande iedereen aan om zeker naar de vergadering te komen want zij zouden er geen spijt van hebben).
Na het voorgerecht hield Wim Aertgeerts een toespraak en voor het dessert werd overgegaan tot de prijsuitreiking van het festival en de wedstrijd.
Wim heeft ook heel wat foto's getrokken en, niettegenstaande we een filmklub zijn, werd er niet gefilmd.

 

17/01/2018 - films uit de VAC-wedstrijd(en)

Ieder jaar houdt ook het VAC (Vlaamse Amateur Cineasten) haar wedstrijd. Hierop worden heel wat films vertoond. VAC biedt de klubs een avondvullend programma aan met films die ooit aan zo een wedstrijd hebben deelgenomen en een goed resultaat hebben behaald. Vroeger werd er naar gestreefd dat de makers van deze films bij de projektie aanwezig zouden zijn. In de praktijk bleek dit nogal moeilijk (niet iedereen kan zich zomaar vrij maken). De cineasten werden dan nu vertegenwoordigd door Roald Roos (wedstrijdcoördinator en verantwoordelijke voor klubbezoeken) en cineast Jean-Paul Grauwels. Zij lieten ons genieten van maar liefst 9 films.

 

07/01/2018 - clubfestival/clubwedstrijd

Voor een bomvolle zaal werden eerst 3 films vertoond in de categorie "festivalfilms".  Op deze films gaf de jury wel commentaar maar geen quotering.  Daarna volgde de projectie van 11 films in de categorie "wedstrijdfilms" waaraan de jury wel een puntenscore toekende.  8 hiervan werden goed genoeg bevonden om door te gaan naar de provinciale wedstrijd die plaats zal hebben op 7 en 8 april (in Dilbeek).
Tijdens de grote pauze konden we ook nog genieten van een lekker, kwaliteitsvol koud buffet.

 

03/01/2018 - films van de videodropping en "films in wording"

We zijn de vergadering gestart met de traditionele nieuwjaarsdrink : aan de aanwezige leden werd een (of meer) glaasje, neen geen cava zoals gewoonlijk maar prosecco aangebonden.  Wim had er een uitgezocht en het was lekkere.
Daarna gingen we over tot de projectie (en bespreking) van de afgewerkte films van de videodropping Leuvense kerstmarkt.  Blijkbaar was dat onderwerp wel een succes want we kregen niet minder dan 5 films te zien (van Guido, van de samenwerking Ivan/Lucien/Jan, van Herman, van Joris en van Wim).  Als experiment had Wim iets speciaal gedaan : hij had Adobe Premiere Elements zelf het werk laten doen en hieruit bleek dat dit toch zeker geen goede oplossing is om een film te monteren.
Er stond ook nog "films in wording" op het programma en hiervoor toonde Roger Verschooren ons deel 1 van de film die hij gerealiseerd heeft van een uitstap naar Rusland.

 

20/12/2017 - videodropping Leuvense kerstmarkt

Zoals in vele steden was er in Leuven ook een kerstmarkt en de leden kregen als opdracht hiervan een sfeerbeeld te filmen.  Dit was blijkbaar een succes want 5 leden (Jan, Wim, Herman, Guido en Lucien) hadden heel wat beeldmateriaal geschoten.  Deze rushes werden dan ook "kritisch" bekenen na 20.00 uur in het lokaal (en wij verwachten een afgewerkte versie op de volgende vergadering van 03/01/2018).
Maar eerst werden er nog wat films bekeken als voorbereiding op het festival / de wedstrijd.  Er was geen bespreking meer want, gezien vandaag de laatste dag was dat ze moesten ingeleerd worden, kon er toch niets meer aan veranderd (lees : verbeterd) worden.  We kregen zo nog films te zien van Hector Vansina (over een aquarelcursus), van Marcel de Jonghe, Ivan Cogneau en Peter Haesendonck (een korte speelfilm) en van Herman Vranckx (een impressie van onze clubuitstap naar de stokerij Rubbens).

 

06/12/2017 - 4K simpelweg uitgelegd.

Het begon zoals een gewone vergadering waarbij Jos Nouwen ons eens klaar en duidelijk de pro's en contra's van 4K zou komen uitleggen maar dan deze keer op een manier die voor iedereen begrijpelijk is ... tot er plots zeer hard op de deur geklopt werd.  Deze zwierd abrupt open en de karamellen en ander snoepgoed vlogen door de zaal ... Sinterklaas en zijn (toch nog zwarte) Piet kwamen de vergadering verstoren.
Al vlug werd voor de sint een stoel klaargezet waarna iedereen om de beurt naar voor geroepen werd om door de goede heilige man de levieten gelezen te krijgen.  Ja, want Sinerklaas houdt om het hele jaar door in het oog en kent al onzae zwakke kantjes.
Natuurlijk was het programma over 4K maar een nepprogramma, dit om de vergadering reeds te kunnen beginnen voor Sinterklaas er was zodat de leden zich van geen kwaad bewust zouden zijn (maar die sloebers van het bestuur wisten dat natuurlijk weer op voorhand).
Dat 4K-gedoen moet toch wel in de smaak van de leden gevallen zijn want, na het vertrek van Sinterklaas, diende Jos op algemeen verzoek toch zijn uiteenzetting verder te zetten.

 

29/11/2017 - filmbespreking

Hier is dan het vierde schuifje in voorbereiding van de wedstrijd (of het festival).  Er werden 4 films ter bespreking aangeboden, namelijk van Guido Kestens (over Budapest), van Lieve Delaere (over Namibië en Botswana) en Joris Salaets liet er zo, maar eventjes 2 zien (over Birma en over molens).  De bespreking werd geleid door hector Vansina.

 

22/11/2017 - SKOOP op bezoek bij de Heverse Filmclub

In het kader van het BRACINA-uitwisselingsprogramma waren wij vandaag te gast bij Heverse Filmcluk uit Boortmeerbeek.  We lieten er 10 van onze producties bewonderen.  Helaas waren we maar met 7 SKOOP-ers aanwezig doordat er verschillende van onze leden, die graag waren meegegaan om hun film voor te stellen, belet waren.  Al bij al was het toch een geslaagde avond.

 

15/11/2017 - filmbespreking

En we zijn aan ons derde schuifje toe.  Ditmaal was het Marcel de Jonghe die op zijn eigen, zeer adequate manier de films bekeken en beoordeeld had.  Het waren er in totaal 5.
Om te beginnen gaf Eddy Stas ons een overzicht van verschillende Franse steden.  Daarna kregen we "Mothers for quality", een in Nepal opgenomen film van Peter Haesendock.  Dan kwam "De fles in verwachting" aan de beurt, namelijk een clubfilm in het kader van de opdracht over "de fles".  Marcel de Jonghe en Tony Grant zijn terug aan een productie bezig over "Hadrian's wall" in Schotland en ten slotte kregen we een hermontage van een serie opnames die Jan van Opdenbosch 9-10 jaar geleden heeft gemaakt in Zuid-Afrika.